Convocare a Adunării Generale Extraordinare a AIRDD Șomeș Dej

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, cu sediul în Dej, Jud. Cluj, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71.

Consiliul Director/Directorul executiv al Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, la data de 15.12.2016, ora 15:00, la adresa din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, pentru asociații AIRDD Someș-Dej.

Proiectul ordinii de zi este:
1. Aprobarea raportului de audit aferent anului 2015;
2. Prezentarea detaliata a activității Asociației din cursul anului 2015;
3. Informare privind activitatea desfășurata în anul 2016;
4. Informare privind programul de pregătire proiecte 2016-2017;
5. Oportunități de finanțare pentru mediul rural;
6. Modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;
7. Atestarea Asociației ca Intreprindere Socială;
8. Diverse administrative.

În cazul în care Adunarea nu este legal constituită, conform art. 15 din Statutul Asociației și nu se va întruni la data menționata, Adunarea Generală Extraordinară a asociațiilor se va ține la data de 22.12.2016, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Vă mulțumim.

Înscrie-te la concursul de tinere talente „In_Cluj_Art”

Eşti tânăr, ai talent și dorești să te afirmi? Participă la concursul de arte In_Cluj_Art! și arată clujenilor de ce ești în stare. E gratuit, e simplu și poți câștiga premii tari!
Se pot înscrie tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 ani care au domiciliul sau frecventează o instituție de învățământ în Cluj-Napoca, își asumă regulamentul concursului și sunt amatori. Înscrierile se pot face până în 24.10.2016, trimițând fișa de înscriere pusă la dispoziţie de către organizatori la adresa de E-mail in_cluj_art@prois-nv.ro. Mai multe detalii (regulament, prezentarea juriului, fișă înscriere, afiș, pliant etc.) sunt disponibile la link-ul http://www.prois-nv.ro/continut_621-in-cluj-art-concurs-de-tinere-talente 
Preselecția va avea loc în data de 29.10.2016. Momentele artistice înscrise în concurs trebuie să exprime tema incluziunii sociale, fiind încurajate creațiile originale.
Premii totale în valoare de 3000 LEI. Prestaţia concurenţilor va fi apreciată de un juriu alcătuit din 3 membri, personalități ale vieţii muzicale și culturale clujene, specialiști din domeniul educației, culturii şi show biz-ul din România. Dintre cele 12 momente artistice finaliste, după spectacolul-concurs din 17 noiembrie 2016, juriul va desemna câștigătorii concursului, după cum urmează: Premiul pentru secțiunea MUZICĂ, în valoare de 1.000 lei, Premiul pentru secțiunea DANS, în valoare de 1.000 lei, Premiul pentru secțiunea TEATRU, în valoare de 1.000 lei.
Concursul de tinere talente „In_Cluj_Art”, este organizat de Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV) în cadrul proiectului „In_Cluj_Art – Incluziune prin artă pentru tinerii clujeni”, proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

ANUNȚ PUBLIC

       In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului,  aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă – SOMEȘ DEJ, anunță începerea demersurilor în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul: SECȚIA MINITIPOGRAFIA DIGITALĂ „TIPOGRAFIA SPRINT”-UNITATE PROTEJATĂ autorizașia nr. 833/01.04.2011-emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice”-Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, din localitatea DEJ, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, judetul CLUJ.

      Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni între orele 9.00-16.30, marți între orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00.

ANUNȚ DE RECRUTARE PERSONAL

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej anunță selecția pentru dezvoltarea echipei Unității de Implementare a Proiectelor (UIP) din cadrul organizației.
Profilul candidaților:
 Absolvent de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, în una din specialitățile: studii juridice, studii economice, asistență socială, sociologie, psihologie.
 Cursurile acreditate absolvite în unul din domeniile resurse umane, dezvoltare comunitară, consiliere și orientare profesională, formare profesională a adulților (certificat de formator) constituie un avantaj
 Capacitatea de analiza si planificare
 Abilități de comunicare dezvoltate
 Cunoștințe avansate de utilizare a pachetului MS Office
 Eficiența și orientare spre rezultate concrete pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite
 Abilități de socializare și interacțiune
 Disponibilitate pentru deplasări.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 01.09.2014, la adresa de e-mail airdd@airdd.ro. Va rugăm menționați în subiectul mesajului: Pentru selecție de personal UIP.
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și al egalității de șanse.
Informații suplimentare despre profilul organizației puteți afla accesând site-ul www.airdd.ro, secțiunea ”Despre noi”.

Anunt “Achiziţie de servicii de formare profesionala (lucrator cabaje auto)– codCPV 80530000-8”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct servicii de formare profesionala (lucrator cabaje auto)- 2 grupe, cod CPV80530000-8”.

1. Sursa de finanțare - Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificaresiantreprenoriat – solutiidurabilepentrupersoaneleocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor:Loc. Dej, jud. Cluj
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: august 2014 – septembrie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului:30.000,00 lei (fara TVA)Potrivitprevederilor art.141 alin.1 lit.f) din Legea 571/2003 cu modificarilesicompletarileulterioareactivitatea de formareprofesionala a adultilorreprezinta o operatiunescutita de TVA
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9.Data limita de depunere a ofertelor: 25.08 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.08 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, dinstr. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sauin urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736–641429, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contactRoxana Ciobanu.
Data publicarii: 18.08.2014

 

Anunt “ Achiziţie de furnizare echipamente IT – cod CPV 30213300-8 30216110-0”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, va achizitiona direct din catalogul electronic – SEAP, echipamente IT – cod CPV 30213300-8, 30216110-0 ”, la data de 30.07.2014.
 Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
 Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat – solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
 Locul de furnizare a serviciilor: sediul achizitorului
 Tipul contractului: furnizare.
 Durata contractului: iulie 2014 – decembrie 2014 .
 Valoarea estimata a contractului: 19.756,00 lei (fără TVA).
 Specificatiile tehnice si formularele specifice, le puteti consulta in sectiunea Formulare si Specificatii tehnice.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.
Publicat in data de 24.07.2014

Specificatii tehnice si formulare achizitie directa furnizare echipamente

Conferința de presă pentru lansarea proiectului Calificare și antreprenoriat-soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a demarat la 31 martie 2014 implementarea ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Perioada de implementare este de 18 luni.

Proiectul, implementat în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca), vizează îmbunătățirea calității resurselor umane din județele Cluj și Bistrița-Năsăud în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.
480 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor participa de activități de informare și consiliere prin care vor fi sprijiniți să-și identifice nevoile de formare adecvate în vederea ocupării unui loc de muncă și vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii.
375 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, dintre care 60% femei, vor participa la programe adecvate de formare profesională precum lucrător în alimentația publică; frizerie; coafură; îngrijitori la domiciliu; confecționer-asamblor articole din textile; barman; lucrător cablaje auto; lucrător finisor în construcții; cursuri de utilizare a calculatorului; competențe antreprenoriale.
Prin participarea la cursurile de antreprenoriat 140 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor fi sprijinite să demareze o afacere proprie. Dintre acestea, 40 de persoane aparținând grupului țintă vor fi sprijinite financiar sub forma de premii pentru concretizarea ideii de afacere.
JOI 24 iulie, începând cu ora 12.30, la CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE ÎN TURISM, ZONA DE AGREMENT FIGA, ORAȘUL BECLEAN, va avea loc conferința de dedicată lansării proiectului.

Pentru detalii suplimentare şi confirmarea participării la acest eveniment, vă rugăm să sunaţi la numerele de telefon: 0264 211 207 sau 0736 641 433 şi/sau să ne scrieţi pe adresa de email: raluca.matros@airdd.ro.

Persoana de contact: Raluca Matroș – Expert formare- Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej.

Seminar de diseminare informații despre PNDR 2014-2020 la Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în 24 iulie 2014

Evenimentul va fi organizat de Asociația CENTRIUM (www.centrium.ro) reprezentată de dl.Radu Aurel – președinte, multiplicator Rețeaua EuroAgricultura în parteneriat cu Asociația pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej (www.airdd.ro) și Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) ”Ținutul Haiducilor”. La eveniment vor participa și trei multiplicatori Rețeaua EuroAgricultura județul Bistrița-Năsăud – dna. Deneș Adina, dna. Tușa Florentina-Letiția și dl.Giurgiuca Flaviu-Ioan.
Seminarul se ve desfășura la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, din Beclean – Zona de Agrement Figa, nr 22, judeţul Bistrița-Năsăud.
Cei patru multiplicatori Rețeaua EuroAgricultura vor prezenta informații despre PNDR 2014-2020 – versiunea oficială transmisă CE de MADR în 01.07.2014; măsura 121 – apel selecție activ până la 31.07.2014; proiectele de succes din județul Bistrița-Năsăud vizitate în cadrul campaniei EuroAgricultura; PNDR 2014-2020 – etape de pregătire, informare discuții CCT DRAP 27 iunie 2014; măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020; Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală – prezent (2014/2015) și viitor (PNDR 2014-2020); inițierea demersurilor pentru constiturea Comitetului de Monitorizare PNDR 2014-2020; recomandări pentru pregătirea în scopul accesării PNDR 2014-2020 și proiecte finanțate prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 destinate mediului rural, implementate in perioada 2014-2015.
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a derulat, in perioada februarie – iulie 2014 campania nationala de informare despre proiecte de success finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Campania Euro Agricultura.
Campania APDRP, in perspectiva finalizarii cu succes a actualului Program de finantare a agriculturii si dezvoltarii rurale PNDR 2007-2013, precum si ca etapa de pregatire a PNDR 2014-2020, a prezentat modele de proiecte de succes, proiecte de investitii private si publice finantate cu fonduri europene nerambursabile.
APDRP a prezentat multiplicatorilor de informatii judeteni modele de investitii realizate cu fonduri europene acordate prin PNDR 2007-2013 prin vizitarea a cel putin 20 proiecte in fiecare judet considerate ca fiind exemple de buna practica in derularea fondurilor europene. Multiplicatorii au fost selectati pe baza experientei in activitatile de comunicare cu publicul larg privind fondurile europene si pe baza potentialului lor de multiplicare a informatiei. Acestia sunt reprezentanti ai asociatiilor, patronatelor si cooperativelor de profil, ai ONG-urilor reprezentative la nivel judetean, ai Grupurilor de Actiune Locala, ai centrelor de documentare si informare europeana etc.
Participantii la vizite, in urma acceptului benevol al acestora, au devenit membrii ai retelelor judetene ale multiplicatorilor de informatii despre PNDR. Fiecare retea judeteana include aproximativ 50 de reprezentanti ai societatii civile.
APDRP a creat pentru aceasta campanie si o platforma web (www.euroagricultura.ro) care serveste ca sursa de informare pentru multiplicatori si pentru publicul larg.
Campania APDRP se deruleaza la nivel national sub denumirea Reteaua Nationala a Multiplicatorilor de Informatii despre PNDR, avand ca slogan „Impreuna crestem satul romanesc”.

Surse de informare recomandate :
Versiunea PNDR 2014-2020 transmisa oficial catre Comisia Europeana in 01.07.2014

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf

Noua masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_investitii_prin_pndr_masura_121_modernizarea_exploatatiilor_agricole_masura_121_modernizarea_exploatatiilor