Anunt privind lansarea Concursului de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.”

ANUNT DE LANSARE-07.09.2022

1.Metodologie POCU-SOS

2.SCHEMA DE MINIMIS 5.2

3.Metodologie contestatii

ANEXA 0-OPIS

ANEXA 1-CERERE DE INREGISTRARE

ANEXA 2-MODEL PLAN DE AFACERI

ANEXA 3-BUGET PLAN DE AFACERI

ANEXA 4-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

ANEXA 5-Lista-CAEN-STARTUP-eligibil-neeligibil-si-SNC

ANEXA A-REGISTRU PLANURI DE AFACERI DEPUSE

ANEXA B-GRILA DE VERIFICARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE

ANEXA C-GRILA EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA-ETF

ANEXA D-SCRISOARE DE SOLICITARE DE CLARIFICARI

ANEXA E-NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL-ETF

ANEXA F-NOTIFICARE PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI CAE-ETF

ANEXA G-RAPORT SOLUTIONARE CONTESTATIE

ANEXA H-RAPORT FINAL DE SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI

ANEXA I-SCRISOARE PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE

ANEXA J-GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII-ETAPA CONTRACTUALA

ANEXA K-DECLARATIE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS

ANEXA L-DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDE-INTREPRINDERE IN DIFICULTATE

ANEXA M – CONTRACT DE SUBVENTIE

ANEXA N-LISTA PLANURILOR DE AFACERI INCLUSE PE LISTA DE REZERVA

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE-07.09.2022

 

ANUNT-PRELUNGIRE PERIOADA DE CONSULTARE

Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej  prelungește perioada de consultare publică pentru documentele aferente lansării apelului de selecție din cadrul proiectului integrat “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în terioriu GAL Ținutul Haiducilor”, Cod proiect: SMIS 2014+  128177 finanţat prin Axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC»Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej  răspunde astfel interesului manifestat de potențialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile şi prelungeşte perioada de consultare până la data de 13.09.2022.

METODOLOGIE PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul European Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”
Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Obiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
Apel proiect: PECU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori
Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177

A fost lansată spre consultare METODOLOGIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI în cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor” Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177 și anexele aferente.

1.Metodologie POCU-SOS 

2.SCHEMA DE MINIMIS 5.2 

3.Metodologie contestatii 

ANEXA 0-OPIS 

ANEXA 1-CERERE DE INREGISTRARE 

ANEXA 2-MODEL PLAN DE AFACERI 

ANEXA 3-BUGET PLAN DE AFACERI 

ANEXA 4-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

ANEXA 5-Lista-CAEN-STARTUP-eligibil-neeligibil-si-SNC 

ANEXA A-REGISTRU PLANURI DE AFACERI DEPUSE 

ANEXA B-GRILA DE VERIFICARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE 

ANEXA C-GRILA EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA-ETF 

ANEXA D-SCRISOARE DE SOLICITARE DE CLARIFICARI 

ANEXA E-NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL-ETF 

ANEXA F-NOTIFICARE PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI CAE-ETF 

ANEXA G-RAPORT SOLUTIONARE CONTESTATIE 

ANEXA H-RAPORT FINAL DE SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI 

ANEXA I-SCRISOARE PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE 

ANEXA J-GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII-ETAPA CONTRACTUALA 

ANEXA K-DECLARATIE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS 

ANEXA L-DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDE-INTREPRINDERE IN DIFICULTATE 

ANEXA M – CONTRACT DE SUBVENTIE 

ANEXA N-LISTA PLANURILOR DE AFACERI INCLUSE PE LISTA DE REZERVA 

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE-07.09.2022

SOS Tinutul Haiducilor. Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL Tinutul Haiducilor. POCU/303/5/2/128177

   

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”
Axă prioritară: Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv tematic: 9. vi „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”
Apel proiect: POCU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori
Cod SMIS proiect: POCU/303/5/2/128177

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii capitalului uman in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea Leader Tinutul Haiducilor mai putin locuitorii comunei Lechinta (O.S 4.1) si/sau cei care beneficiaza de finantare prin : AP 4 – PI 9.ii, O.S 4.1, O.S. 4.2., O.S.4.4 sau AP 6- PI 10i, ca raspuns la nevoile identificate prin SDL. Tinutul Haiducilor analiza preliminara a teritoriului. Prin realizarea acestui proiect partenerii contribuie la cresterea incluziunii sociale, pentru un numar de 250 participanti, prin corelarea interventiilor integrate, orientate spre furnizarea coordonata a serviciilor de ocupare (inclusiv sprijin antreprenorial), dezvoltarea de servicii sociale la nivelul comunitatii si masuri privind combaterea inovativa a discriminarii, promovarea multiculturalismului si a voluntariatului. Toate actiunile seminariile ateliere de lucru vor fi adresate, în egala masura, etnicilor romi, cât si non-romi. Toate actiunile vor aborda si economia circulara. Trecerea la o economie circulara ar putea aduce beneficii cum ar fi reducerea presiunii asupra mediului, îmbunataþirea securitaþii aprovizionarii cu materii prime, cresterea competitivitaþii, stimularea inovarii, stimularea cresterii economice, crearea de locuri de munca. Proiectul se va derula pe o perioada de 36 luni si, prin strategia de comunicare va crea inovare sociala in zona de derulare a interventiei asigurant sustenabilitatea operatiunii. Prin cele 4 pachete de activitati care se vor derula in cadrul operatiunii, pe o perioada de 36 luni, se vor dezvolta parteneriate sociale identificand si implicand atat grupul tinta cat si alti stakeholderi pentru a promova incluziunea sociala, combaterea saraciei si a oricarei discriminari aducandu-si aportul la realizarea obiectivului tematic nr 9 dupa cum urmeaza: prin masuri sociale de ocupare si de promvare a incluziuni sociale. 125 adulti vor fi sprijiniti prin servicii de acompaniere, consiliere si mediere, prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor (facandu-i mai atractivi pentru piata muncii) si printr- o serie de masuri inovatoare care sunt menite sa schimbe mentalitati. 250 persoane vor beneficia de masuri integrate din care 125 persoane vor beneficia de servicii sociale, informare si constientizare si 125 masuri de ocupare, antreprenoriat si informare/ constientizare. Saracia si excluziunea sociala a acestor persoane este o consecinta a unor mentalitati invechite si a unor relatii sociale, din comunitate, inadecvate. Prin actiuni inovatoare se va intari parteneriatul social, spiritul comunitar, intrajutorarea si antreprenoriatul raspunzand astfel prioritatii de investitii 9.vi – Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitaþii. Persoanele in varsta care sunt afectate de probleme majore de sanatate vor beneficia de servicii sociale in vederea integrarii/reintegrarii in societate, care ii vor ajuta sa-si imbunatateasca conditia. Gospodaria/familia va reprezenta punctul de plecare pentru pachetele de masuri integrate iar cei 250 de participanti, apartinand unor grupuri vulnerabile, vor fi sprijiniti pentru depasirea riscului de saracie in timpul derularii operatiunii si, sustenabil, prin strategia de dezvoltare a zonei si parteneriatul intre autoritati si alti stakeholderi operatiunea aducandu-si astfel aportul la reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitaþile marginalizate din zona rurala si orase cu o populaþie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operaþiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC prin implementarea de masuri integrate, obiectiv specific 5.2.

Rezultate asteptate
1. Rezultate Activitatea 1
125 persoane beneficiaza de servicii sociale contribuind la realizarea indicatorului 4S67 Serviciile sociale si sunt sprijinite in cadrul interventiei contribuind la realizarea indicatorului 4S148 Servicii sociale functionale oferite comunitatilor marginalizate.
2. Rezultate Activitatea 2
104 persoane participa la cursurile de formare (8 grupe) sin care 90 vor dobandi certificate de calificare reprezinta numarul de persoane care sunt incluse in activitati de formare si contribuie la realizarea indicatorului 4S63 . 104 persoane informate, consiliate/mediate cu sanse de a obtine un loc de munca durabil reducand riscul de excluziune sociala. Conduce la atingerea indicatorului 4S63. 104 persoane formate – reprezinta numarul de persoane care sunt incluse in activitati de formare. Rezultate A2. 32 de persoane se angajaza sau isi realizeaza o afacere contribuind la realizarea indicatorului 4S64. Serviciu de ocupare functional la nivelul comunitatilor din cadrul interventiei contribuind la realizarea indicatorului 4S148. Serviciul de ocupare la nivelul comunitatii beneficiaza de sprijin
3. Rezultate Activitatea 3
8 de persoane isi realizeaza o afacere si contribuie la realizarea indicatorului 4S64 . 28 (7 din A2+21 noi intrati in proiect) persoane formate (2 grupe)– reprezinta numarul de persoane care sunt incluse in activitati de formare in cadrul activitatii A3.
4. Rezultate Activitatea 4
250 persoane din GT beneficiaza de servicii inovative de combaterea a discriminarii, promovarea multiculturalismului si a voluntariatului contribuind la realizarea indicatorului 4S67 si a politicii de inovare, egalitate de sanse, nediscriminare, multiculturalism si voluntariat
- Planul specific de comunicare
- 4 seminarii de informare/60 persoane participa
- 2 seminarii pe tema biodiversitatii/40 persoane participa
- 2 concursuri de biciclete/ 40 persoane participa
- 4 evenimente de tip atelier demonstrativ structurate pe mestesuguri traditionale/80 persoane participa
- 4 evenimente de tip atelier demonstrativ structurate pe obiceiuri traditionale/80 persoane participa
- 5 actiuni de tip claca/50 persoane participa

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2021

Unitatea protejată autorizată Secția Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezentăm raportul de activitate al unității protejate autorizate.

 1. Secția Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, cu sediul în localitatea Dej, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, județul/sectorul Cluj, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 156 din data de 24.05.2021.

2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:

Nr. crt.

Domeniile autorizate în care au lucrat
pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III

Descrierea activității prestate
de către persoanele cu handicap/invalide gradul III

1. Cod CAEN 1812         
Alte activități de tipărire n.c.a.
Cod CAEN 1814 
Legătorie și servicii conexe
BOLDI MARIUS CĂLIN, Norma: 8 ore/zi

Activitatea prestată conform codurilor CAEN pe parcursul anului 2021, de către persoana cu handicap angajată în cadrul Secției Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, a fost următoarea: Imprimarea produselor utilizând aparatele digitale de imprimat RISO RZ 200 EP, DUPLO DP430. A luat la cunoștință de fiecare comandă comunicată de către coordonatorul de activității al unității protejate, și-a pregătit necesarul de consumabile pentru realizarea fiecărei comenzii, în principiu hârtie/cartoane și cerneală. După stabilirea necesarului de consumabile pentru realizarea comenzilor comunicate, și-a început efectiv activitatea de imprimare prin alimentarea aparatelor de imprimat cu hârtie, după care a dat comanda de imprimare din calculator sau din ecranul digital al aparatelor digitale de imprimare. La finalul operațiunilor de imprimare realizate, angajatul Boldi Marius Călin, a ambalat direct produsele dacă nu au necesitat o altă operațiune tipografică, iar dacă necesitau o altă operațiune le pregătea spre executare. Produsele imprimate pe parcursul anului au fost următoarele: formulare tipizate pentru instituțiile statului primării și spitale, facturi, chitanțe și avize de însoțire a mărfii, servicii de personalizare a articolelor de corespondență.

2. Cod CAEN 1812         
Alte activități de tipărire n.c.a.
Cod CAEN 1814 
Legătorie și servicii conexe

VĂDEAN ADRIAN DORIN, Norma: 4 ore/zi

Activitatea prestată conform codurilor CAEN pe parcursul anului 2021, de către persoana cu handicap angajată în cadrul Secției Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, a fost următoarea: Implicarea angajatului în procesul de producție, în special în realizarea unor operațiuni care necesită o atenție mai deosebită în finisarea lor (canelat/perforat/legare în spirală, când am realizat documentații tehnice/multiplicări manuale, legătorie/finisare/lipire/capsare, când am realizat registre/blocuri, înfoliat/laminat, când am realizat afișe/planșe, colaționare- când am realizat cărți/foii de observație/facturiere/chitanțiere, lucrări de legătorie și finisare a hârtie tipărite/cartonului), în  servicii de post tipărire. De asemenea pe parcursul anului a prestat și activități de tipărire a produselor pe aparatele digitale de imprimat, a avut în responsabilitate conform fișei de post, organizarea procesului de producție și verificarea calității cât și monitorizarea contractelor unității protejate. Publicarea produselor în programul SICAP, monitorizarea catalogului electronic SICAP, pregătirea dosarelor de achiziții pentru participarea la proceduri de achiziție publică, au fost în responsabilitatea angajatului, toate acestea fiind necesare pentru buna desfășurare a activităților unității protejate, principali clienți fiind instituțiile statului.

3. Cod CAEN 1812         
Alte activități de tipărire n.c.a.
Cod CAEN 5819         
Alte activități de editare
ZEIC IOAN CRISTIAN, Norma: 4 ore/zi

Activitatea prestată conform codurilor CAEN pe parcursul anului 2021, de către persoana cu handicap angajată în cadrul Secției Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, a fost următoarea: Implicarea angajatului în activitățile de editare, designul tipizatelor: pe calculator se creează modelul de formular care urmează să fie imprimat pe aparatele digitale, editarea formularelor medicale, formularelor utilizate de către instituțiile statului/alte tipărituri, a tipărit comenzile de etichete, broșuri, cataloage, felicitării, afișe, materiale publicitare, de asemenea a avut atribuții si a desfășurat activități de multiplicare digitală pe aparatele dedicate xeroxării. De asemenea pe parcursul anului a introdus datele în programul de contabilitate a asociației, în modulul de gestiune primară a secției, a asigurat necesarul de consumabile/materii prime necesare derulării procesului de producție, a activității tipografice, a înregistrat facturile de intrare și a emis facturile de ieșire, a realizat recepțiile/bonurile de consum și a generat din programul de contabilitate toate documentele necesare încheierii unei luni.

3. În anul 2021, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total angajați

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)

-

-

-

-

320

320

352

352

352

336

336

352

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)

-

-

-

-

320

320

352

352

352

336

336

352

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor
cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Boldi Marius Călin

-

-

-

-

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

Vădean Adrian Dorin

-

-

-

-

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

Zeic Ioan Cristian

-

-

-

-

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4. Pentru situația din luna decembrie 2021 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
Atașăm în copie conform cu originalul semnate și ștampilate, certificatele persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
Atașăm semnate și ștampilate, rapoartele per salariat extrase din REVISAL ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.

5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, – și valoarea totală a acestora, fără TVA.

Pe parcursul anului 2021 nu am avut încheiate contracte rezervate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, – și valoarea totală a acestora, fără TVA –

Pe parcursul anului 2021 nu am avut contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ……….

Pe parcursul anului 2021 am avut încheiate un număr de 3 acorduri de parteneriat, valoarea totală a acestora, fără TVA este de 33.985,15 lei.

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Secția Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.aidd.ro

Data: 26.01.2022

Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „SOS Tinutul Haiducilor. Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL Tinutul Haiducilor.” – POCU/303/5/2/128177

     

 

LECTOR FORMATOR- COR 242401

 

ATRIBUȚII: Pregătește programul/stagiul de formare: proiectează și planifică activitățile de formare; pregătește și livrează materialele de instruire, realizează activitățile de formare utilizând metode și tehnici de instruire alese în conformitate cu nevoile și particularitățile cursanților; motivează participanții; mediază conflicte; monitorizează, evaluează evoluția cursanților ți eficiența programului de formare; comunică informațiile coordonatorului de proiect, participă la desfășurarea sesiunilor de evaluare; redactează rapoartele privind activitatea de formare conform cerințelor stabilite în proiect, participă la întâlnirile planificate în cadrul proiectului, atunci când este solicitat de echipa de implementare a proiectului.

EDUCAȚIE SOLICITATĂ: Studii medii/superioare în ocupația pentru care se desfășoară cursul, conform cerințelor din dosarul de autorizare al programelor de formare, curs Formator – 3 ani.

EXPERIENȚĂ SOLICITATĂ: Experiență profesională relevantă 5-10 ani – 5 ani.

COMPETENȚE SOLICITATE: Abilități de planificare, organizare, comunicare, ghidare, realizare materiale de formare, realizare instrumente de formare, realizare programe de formare.

 

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a AIRDD Șomeș Dej

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, cu sediul în Dej, Jud. Cluj, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71.

Consiliul Director/Directorul executiv al Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, la data de 15.12.2016, ora 15:00, la adresa din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, pentru asociații AIRDD Someș-Dej.

Proiectul ordinii de zi este:
1. Aprobarea raportului de audit aferent anului 2015;
2. Prezentarea detaliata a activității Asociației din cursul anului 2015;
3. Informare privind activitatea desfășurata în anul 2016;
4. Informare privind programul de pregătire proiecte 2016-2017;
5. Oportunități de finanțare pentru mediul rural;
6. Modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;
7. Atestarea Asociației ca Intreprindere Socială;
8. Diverse administrative.

În cazul în care Adunarea nu este legal constituită, conform art. 15 din Statutul Asociației și nu se va întruni la data menționata, Adunarea Generală Extraordinară a asociațiilor se va ține la data de 22.12.2016, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Vă mulțumim.

Înscrie-te la concursul de tinere talente „In_Cluj_Art”

Eşti tânăr, ai talent și dorești să te afirmi? Participă la concursul de arte In_Cluj_Art! și arată clujenilor de ce ești în stare. E gratuit, e simplu și poți câștiga premii tari!
Se pot înscrie tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 ani care au domiciliul sau frecventează o instituție de învățământ în Cluj-Napoca, își asumă regulamentul concursului și sunt amatori. Înscrierile se pot face până în 24.10.2016, trimițând fișa de înscriere pusă la dispoziţie de către organizatori la adresa de E-mail in_cluj_art@prois-nv.ro. Mai multe detalii (regulament, prezentarea juriului, fișă înscriere, afiș, pliant etc.) sunt disponibile la link-ul http://www.prois-nv.ro/continut_621-in-cluj-art-concurs-de-tinere-talente 
Preselecția va avea loc în data de 29.10.2016. Momentele artistice înscrise în concurs trebuie să exprime tema incluziunii sociale, fiind încurajate creațiile originale.
Premii totale în valoare de 3000 LEI. Prestaţia concurenţilor va fi apreciată de un juriu alcătuit din 3 membri, personalități ale vieţii muzicale și culturale clujene, specialiști din domeniul educației, culturii şi show biz-ul din România. Dintre cele 12 momente artistice finaliste, după spectacolul-concurs din 17 noiembrie 2016, juriul va desemna câștigătorii concursului, după cum urmează: Premiul pentru secțiunea MUZICĂ, în valoare de 1.000 lei, Premiul pentru secțiunea DANS, în valoare de 1.000 lei, Premiul pentru secțiunea TEATRU, în valoare de 1.000 lei.
Concursul de tinere talente „In_Cluj_Art”, este organizat de Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV) în cadrul proiectului „In_Cluj_Art – Incluziune prin artă pentru tinerii clujeni”, proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.