Portofoliu de proiecte

 • Oameni ca noi”

În perioada 2006 – 2007 AIRDD Someș Dej a implementat un proiect finanțat din fonduri publice prin care a reușit integrarea profesională a persoanelor cu handicap atât prin crearea de locuri de muncă în unitate protejata, cât şi prin găsirea de locuri de muncă în alte unități, în concordanță cu restantul funcțional. Acest proiect a vizat înființarea unui serviciu de sprijin în vederea angajării persoanelor cu dizabilități și înființarea unei unități protejate având ca obiect de activitate furnizarea de produse și servicii tipografice.

Valoarea proiectului a fost de peste 300.000 lei.

În prezent, unitatea protejată, Minitipografia SPRINT funcționează în cadrul  AIRDD Someș Dej având 5 angajați.

 

 • “Promovarea învăţării continue în cadrul organizaţiilor din regiunea de nord vest a ţării”, proiect PHARE. 

În perioada 2007 – 2008 am contribuit prin implementarea unui nou proiect la creșterea competitivității şi adaptabilității forței de muncă din mediul rural și al orașelor mici și mijlocii din zona Podișului Transilvan. Am înființat un serviciu mobil pentru formare și am calificat peste 200 de persoane în următoarele meserii:

 • Lucrător în comerț
 • Asistent de gestiune
 • Operator pentru fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

De asemenea prin programele de formare organizate am dezvoltat competențele pentru utilizarea calculatorului a mai mult de 40 de persoane.

       Am elaborat manuale pentru evaluarea nevoilor de formare pentru 20 de organizații IMM.

 

 • “Centrul de Iniţiere şi Formare în Meşteşugurile Tradiţionale din zona Podişului Someşean – Artizanul”, proiect PHARE.

            În perioada 2008-2009  prin proiectul “Centrul de Iniţiere şi Formare în Meşteşugurile Tradiţionale din zona Podişului Someşean – Artizanul” ne-am propus să sprijinim persoane din mediul rural în vederea revenirii pe piața forței de muncă. Scopul nostru a fost reînvierea meșteșugurilor tradiționale prin înființarea unui centru de pregătire și promovare în domeniul meșteșugurilor artizanale din zona Podișului Someșean.

            Am reușit să amenajăm un centru de pregătire în meșteșuguri tradiționale de excepție și să instruim în meserii tradiționale cum ar fi olărit, țesătorie, împletituri din nuiele.

            De asemenea am calificat peste 100 de persoane în meseria de lucrător în comerț, dezvoltând beneficiarilor direcți competențele de comunicare în limba engleză, negociere comercială, utilizarea calculatorului, inițiere în afaceri, etc.

            În prezent Centrul ARTIZANUL rămâne loial misiunii sale de a duce mai departe tradiția prin instructorii săi și cei care îi calcă pragul dornici de a învăța meșteșugul artizanal.

 

 • ”Oportunități de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord” POSDRU/83/5.2/S/59130

Începând cu luna noiembrie 2010, AIRDD Someș Dej  implementează în parteneriat cu Clubul Ecologic Transilvania (Cluj-Napoca) și Organizația Acțiuni Sociale prin Metode Educative Active (Ocna Mureș),  proiectul strategic ”Oportunități de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord”.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ” prin OIRPOSDRU delegat se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”,  Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.   

Prin obiectivul general, proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea durabilă a arealului rural transilvănean, prin îmbunătățirea calității resurselor umane, prin formare profesională, pentru facilitarea accesului acesteia către activități non-agricole. Prin implementarea acestui proiect am contribuit la creșterea ocupării formale în activități non agricole a populației din mediul rural aparținând celor două regiuni de dezvoltare, și implicit la realizarea obiectivelor strategiilor naționale și a celor europene conform Agendei Lisabona.

Grupul țintă al proiectului cuprinde 1000 de persoane din zonele rurale, din regiunile Transilvania Centrală și de Nord ocupate în agricultura de subzistență. Cele 1000 de persoane din grupul țintă participa la cursuri, la finalul cărora vor fi dobândit cunoștințe noi vizând dezvoltarea durabilă, managementul și protecția mediului. Din cele 1000 de persoane, 500 au urmat și cursuri certificate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), după cum urmează:

 • Cursuri de iniţiere:

- Iniţiere în utilizarea calculatorului

 • Cursuri de calificare:

- Lucrător în comerț

- Ospătar

      – Bucătar

Prin proiect am construit în orașul Beclean, zona de agrement Băile Figa, un centru de formare pentru bucătari și ospătari, Centrul de Formare și Perfecționare în Turism, dotat cu echipamente pentru bucătărie și în vederea deprinderii abilitaților practice specifice celor două meserii. 

 • Proiecte implementate în parteneriat
 • O nouă șansă pentru foștii angajați – POSDRU/104/5.1/G/75879, proiect finanțat prin Fondul Social European  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  beneficiar Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj.
 • Oameni ca noi – PHARE/2005/017-553.04.02, parteneri  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, și Primăria Municipiului Dej.