Portofoliu de proiecte

 • Oameni ca noi”

În perioada 2006 – 2007 AIRDD Someș Dej a implementat un proiect finanțat din fonduri publice prin care a reușit integrarea profesională a persoanelor cu handicap atât prin crearea de locuri de muncă în unitate protejata, cât şi prin găsirea de locuri de muncă în alte unități, în concordanță cu restantul funcțional. Acest proiect a vizat înființarea unui serviciu de sprijin în vederea angajării persoanelor cu dizabilități și înființarea unei unități protejate având ca obiect de activitate furnizarea de produse și servicii tipografice.

Valoarea proiectului a fost de peste 300.000 lei.

În prezent, unitatea protejată, Minitipografia SPRINT funcționează în cadrul  AIRDD Someș Dej având 5 angajați.

 • “Promovarea învăţării continue în cadrul organizaţiilor din regiunea de nord vest a ţării”, proiect PHARE. 

În perioada 2007 – 2008 am contribuit prin implementarea unui nou proiect la creșterea competitivității şi adaptabilității forței de muncă din mediul rural și al orașelor mici și mijlocii din zona Podișului Transilvan. Am înființat un serviciu mobil pentru formare și am calificat peste 200 de persoane în următoarele meserii:

 • Lucrător în comerț
 • Asistent de gestiune
 • Operator pentru fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

De asemenea prin programele de formare organizate am dezvoltat competențele pentru utilizarea calculatorului a mai mult de 40 de persoane.

       Am elaborat manuale pentru evaluarea nevoilor de formare pentru 20 de organizații IMM.

 

 • “Centrul de Iniţiere şi Formare în Meşteşugurile Tradiţionale din zona Podişului Someşean – Artizanul”, proiect PHARE.

            În perioada 2008-2009  prin proiectul “Centrul de Iniţiere şi Formare în Meşteşugurile Tradiţionale din zona Podişului Someşean – Artizanul” ne-am propus să sprijinim persoane din mediul rural în vederea revenirii pe piața forței de muncă. Scopul nostru a fost reînvierea meșteșugurilor tradiționale prin înființarea unui centru de pregătire și promovare în domeniul meșteșugurilor artizanale din zona Podișului Someșean.

            Am reușit să amenajăm un centru de pregătire în meșteșuguri tradiționale de excepție și să instruim în meserii tradiționale cum ar fi olărit, țesătorie, împletituri din nuiele.

            De asemenea am calificat peste 100 de persoane în meseria de lucrător în comerț, dezvoltând beneficiarilor direcți competențele de comunicare în limba engleză, negociere comercială, utilizarea calculatorului, inițiere în afaceri, etc.

            În prezent Centrul ARTIZANUL rămâne loial misiunii sale de a duce mai departe tradiția prin instructorii săi și cei care îi calcă pragul dornici de a învăța meșteșugul artizanal.

 

 • ”Oportunități de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord” POSDRU/83/5.2/S/59130

Începând cu luna noiembrie 2010, AIRDD Someș Dej  implementează în parteneriat cu Clubul Ecologic Transilvania (Cluj-Napoca) și Organizația Acțiuni Sociale prin Metode Educative Active (Ocna Mureș),  proiectul strategic ”Oportunități de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord”.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ” prin OIRPOSDRU delegat se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”,  Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.   

Prin obiectivul general, proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea durabilă a arealului rural transilvănean, prin îmbunătățirea calității resurselor umane, prin formare profesională, pentru facilitarea accesului acesteia către activități non-agricole. Prin implementarea acestui proiect am contribuit la creșterea ocupării formale în activități non agricole a populației din mediul rural aparținând celor două regiuni de dezvoltare, și implicit la realizarea obiectivelor strategiilor naționale și a celor europene conform Agendei Lisabona.

Grupul țintă al proiectului cuprinde 1000 de persoane din zonele rurale, din regiunile Transilvania Centrală și de Nord ocupate în agricultura de subzistență. Cele 1000 de persoane din grupul țintă participa la cursuri, la finalul cărora vor fi dobândit cunoștințe noi vizând dezvoltarea durabilă, managementul și protecția mediului. Din cele 1000 de persoane, 500 au urmat și cursuri certificate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), după cum urmează:

 • Cursuri de iniţiere:

- Iniţiere în utilizarea calculatorului

 • Cursuri de calificare:

- Lucrător în comerț

- Ospătar

- Bucătar

Prin proiect am construit în orașul Beclean, zona de agrement Băile Figa, un centru de formare pentru bucătari și ospătari, Centrul de Formare și Perfecționare în Turism, dotat cu echipamente pentru bucătărie și în vederea deprinderii abilitaților practice specifice celor două meserii. 

ID 127771 Calificare şi antreprenoriat – solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitătii resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin afaceri locale din mediul rural de la confluenta judetelor Cluj, Bistrita-Nasaud, in principal localizata in lungul raului Somesul Mare si a afluentilor acestora Prin realizarea acestui proiect am contribuit la atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata locala a muncii si implicit la cresterea sanselor de ocupare a unui loc de munca in special pentru locuitorii ocupati in agricultura de subzistenta, si implicit la realizarea obiectivelor strategiilor nationale si a celor europene (Agenda Lisabona). Obiectivul specific al proiectului consta in implementarea unui program integrat de masuri active de ocupare pentru minim 480 de persoane aflate in agricultura de subzistenta, gup tinta, din mediu rural constand din: (a)servicii de ocupare (informare, consiliere, formare) pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta a mediului rural de la confluenta judetelor Cluj, Bistrita-Nasaud.

ID  126058  TITLUL PROIECTULUI :Oportunitati sporite pentru someri si persoanele in cautarea  unui loc de munca, din regiunile Centru si Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusivaProiectul isi propune ca  Obiectiv General (OG) -cresterea capacitatii de ocupare a persoanelor fara un loc de munca prin dezvoltarea si implementarea unor masuri active de ocupare corelate cu aptitudinile individuale, educaţie, potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii.  Proiectul in parteneriat , avand ca aplicant Consilul Judetean Alba si asociatia noastra fiind partenerul 1, propune o serie de actiuni destinate unui numar de 2400 someri si persoane in cautarea unui loc de munca din regiunile Centru si Nord-Vest, pentru facilitarea procesului de tranzitie de la somaj catre ocupare, prin servicii de orientare si consiliere profesionala personalizata,formarea profesionala corelata cu cerintele pietei muncii a 2208 de someri si persoane inactive, aplicarea de metode inovatoare bazate pe transferul de bune practici europene in activitatile de formare profesionala si in cele pentru stimularea  antreprenoriatului, asistarea in demararea a 15 act indep,plasarea asistata a 287 beneficiari pe piata fortei de munca. Efectul pozitiv pe termen lung, este dezvoltarea durabila a celor doua regiuni vizate, prin dezvoltarea capitalului uman si utilizarea oportunitatilor de mobilitate ocupationala si geografica.

 • Proiecte implementate în parteneriat
 • O nouă șansă pentru foștii angajați – POSDRU/104/5.1/G/75879, proiect finanțat prin Fondul Social European  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  beneficiar Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj.
 • Oameni ca noi – PHARE/2005/017-553.04.02, parteneri  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, și Primăria Municipiului Dej.