Portofoliu cursuri acreditate ANC

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, în calitate de furnizor de formare profesională acreditat de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI organizează următoarele cursuri:

 

 • Curs BUCĂTAR – nivel de calificare

Competențe dobândite:

 • Comunicare la locul de muncă
 • Desfăşurarea muncii în echipă
 • Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
 • Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
 • Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei
 • Prevenirea poluării mediului
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Pregătirea antreurilor calde şi reci
 • Pregătirea fripturilor
 • Pregătirea gustărilor calde şi reci
 • Pregătirea mâncărurilor cu carne
 • Pregătirea mâncărilor cu legume, orez, ouă, paste făinoase
 • Pregătirea preparatelor lichide
 • Pregătirea dulciurilor (deserturilor) 
 • Pregătirea fondurilor glace
 • Prepararea mâncărurilor cu peşte şi fructe de mare
 • Realizarea aluaturilor de bază
 • Realizarea salatelor
 • Realizarea sosurilor.

Condiții de înscriere: absolvent al învățământului obligatoriu

 

 • Curs OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE- nivel de calificare

   Competențe dobândite:

 • Comunicare interactivă la locul de muncă
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Menține un mediu de lucru sigur și curat
 • Aplicare NPM și PSI
 • Organizarea locului de muncă în vederea începerii activității
 • Preluarea comenzilor clienților
 • Servirea preparatelor culinare și a băuturilor
 • Încasează contravaloarea serviciilor oferite
 • Pregătire locului de servire pentru o nouă comandă.

Condiții de înscriere: absolvent al învățământului obligatoriu

 

 • Curs de COMUNICARE – nivel de perfecționare

Competențe dobândite:

 • Receptarea mesajelor orale
 • Receptarea mesajelor scrise
 • Exprimarea mesajelor orale
 • Exprimarea mesajelor scrise
 • Participare la convesații
 • Utilizarea corectă a procesului de comunicare
 • Însușirea modalităților de comunicare
 • Întocmirea corectă a documentelor utilizate în procesul de comunicare
 • Dezvoltarea competențelor de prezentare.

  Condiții de înscriere: studii medii

 

 • Curs COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – nivel de inițiere

Competențe dobândite:

 • Audiere –  înţelegerea corectă a mesajului comunicat oral

       - distingerea caracteristicile stilistice şi emotive ale unui mesaj.

 • Vorbire – exprimarea corectă şi clară a unui mesaj din punct de vedere fonetic, gramatical şi stilistic.
 • Citire    - extragerea informaţiei utile dintr-un text scris
 • Scriere  - redactarea corectă  un textelor

       – respectarea regulile ortografice

         Condiții de înscriere: studii medii 

 • Curs COMPETENȚE INFORMATICE – nivel de inițiere

Competențe dobândite:

 • Asimilarea conceptelor de bază alea tehnologiei informației
 • Utilizarea sistemului de operare Windows XP
 • Utilizarea editorului de texte Word XP
 • Utilizarea programului de calcul tabelar Excel XP
 • Utilizarea serviciilor INTERNET (informație și comunicare)

Condiții de înscriere: absolvent al învățământului gimnazial.

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:

Telefon: 0264-211.207

Fax: 0264- 209 208

E-mail: airdd@airdd.ro