Arhiva categoriei: Achizitii

Anunt “ Achiziţie de servicii de formare profesionala (frizer, coafor) – cod CPV 80530000-8”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct servicii de formare profesionala (frizer, coafor)- cod CPV 80530000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat - solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Loc. Maieru/Ilva Mica, jud. Bistrita Nasaud, Loc. Dej, jud. Cluj
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: iulie 2014 – aprilie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului:
 36,288,00 lei (fara TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 16.07 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.07 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736–641433, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: raluca.matros@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Raluca Matros.
Data publicarii: 09.07.2014

Achiziţie de servicii de transport rutier public de persoane – cod CPV 60130000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de servicii de transport rutier public de persoane – cod CPV 60130000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Judetele Bistrița-Năsăud si Cluj.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: septembrie – octombrie 2013.
7. Valoarea estimata a contractului: 42.000,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 17.09 2013, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.09.2013, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 17.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.

Achiziţie de servicii de ocupare şi orientare profesională– Cod CPV  79634000-7

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de servicii de ocupare şi orientare profesională – cod CPV 79634000-7”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Zonele rurale din judetele Bistrița-Năsăud si Cluj.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: iulie-octombrie 2013.
7. Valoarea estimata a contractului: 142.400,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 17.07.2013, ora 17.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.07.2013, ora 18:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: raluca.matros@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Raluca Matroș.

Achizitie de furnizare articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou cod CPV 30197640-4,   30125100-2, 30125110-5, 30192700-8, 39263000-3, 30125000-1, 30190000-7, 30199000-0

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de furnizare articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou – cod CPV 30197640-4,   30125100-2,   30125110-5, 30192700-8,  39263000-3, 30125000-1, 30190000-7, 30199000-0,”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de livrare a produselor :
Localitatea Dej – Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 71, Judetul Cluj – articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou.
5. Tipul contractului: furnizare.
6. Durata contractului: 4 luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 8.500,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 03.07 2013, ora 17.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.07.2013, ora 18:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00, fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.

Achiziţie de servicii de transport rutier public de persoane – cod CPV 60130000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de servicii de transport rutier public de persoane – cod CPV 60130000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Județele Bistrița-Năsăud si Cluj.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: mai – octombrie 2013.
7. Valoarea estimata a contractului: 88.000,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 08.05 2013, ora 11.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.05.2013, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociației: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.

Achizitie de materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0 15300000-1, 15400000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii (reluata), pentru atribuirea contractului de furnizare materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de livrare a produselor: Localitatea Beclean – Figa, judeţul Bistrița-Năsăud.
5. Tipul contractului: furnizare.
6. Durata contractului: 7 ½ luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 82.000,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 15.03 2013, ora 16.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.03.2013, ora 18:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.
Completare la Invitatia de participare “Achizitie de materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0 15300000-1, 15400000-2”
Achizitia este impartita pe 2 loturi, valoarea estimata a loturilor fiind de 82.000,00 lei fara TVA.

Achizitie de materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 06.03.2013 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “Achiziția de materii prime și auxiliare – produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultura și produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2”.
Această decizie a fost luată, ca urmare a  faptului că până la termenul limită de primire a ofertelor, respectiv 06.03.2013, ora 16, nu a fost primită nicio ofertă.
Achizitia va fi reluata in perioada imediat următoare.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact: Roxana Ciobanu.

Achiziție de servicii de formare profesionala-lucrator in comert cod CPV 80530000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord”, în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de formare profesionala-lucrator în comerț – cod CPV 80530000-8”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul – SC PROINFLUENT SRL.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211.207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220.908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro Persoana  de contact: Roxana Ciobanu.

Achiziție de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord”, în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul – SC 7EVEN SRL
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211.207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220.908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro Persoana  de contact Roxana Ciobanu.