ANUNŢ PUBLIC

      In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila – SOMES DEJ, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: SECTIA MINITIPOGRAFIA DIGITALA „TIPOGRAFIA SPRINT”-UNITATE PROTEJATA autorizatia nr. 833/01.04.2011-emisa de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice”- Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, din localitatea DEJ, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, judetul CLUJ.

     Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti intre orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00.

COMUNICAT DE PRESA

11.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

 Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  a derulat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, activitatea  Sprijin pentru dezvoltarea antreprenorială.

 În cadrul acestei activități persoane ocupate în agricultura de subzistență din județele Bistrița-Năsăud și Cluj au participat la programe de formare profesională pentru dezvoltarea de competențe cheie- Competențe antreprenoriale.  Astfel, 146 de persoane din localitățile Maieru, Runcu Salvei, Parva, Șanț, Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud; Gilău și Cuzdrioara, județul Cluj au dobândit competențe antreprenoriale certificate.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență.

Absolvenții seriilor programului de perfecționare Competențe antreprenoriale pot beneficia de consultanță în dezvoltarea planurilor de afaceri din partea experților partenerului CDM Consulting SRL  și pot  depune dosarele de participare la concursul de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului   până la data de 20 noiembrie 2015. 

Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare

COMUNICAT DE PRESA

10.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) a premiat 8 persoane ocupate în agricultura de subzistență din județul Bistrița-Năsăud la a patra ediție a  concursului de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență.

Planurile de afaceri premiate  s-au materializat  în  afaceri deschise în mediul rural după cum urmează: în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- plantare, colectare, comercializare fructe de pădure;  activitatea principală- plantație de căpșuni; activitatea principală- plantare, colectare, comercializare fructe de pădure; activitatea principală- atelier de croitorie; activitatea principală- creșterea albinelor, comercializare produse apicole; activitatea principală- atelier de tâmplărie; activitatea principală- salon de coafură; comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală-cultivare și comerț cu legume și fructe.

Valoarea cumulată a premiilor acordate la prima ediție a concursului ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  a fost de 40.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/

COMUNICAT DE PRESA

06.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

                     Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficar al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) informează cu privire la condițiile de participare la  concursul de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență. SCOPUL ACORDÂRII PREMIILOR  este de a stimula dezvoltarea antreprenoriatului pentru persoanele din grupul țintă care îndeplinesc criteriile prezentate în continuare.

SUMA ALOCATA PREMIILOR este de 200.000 lei, impozabili, corespunzătoare unui număr de 40 premii.

TIPUL CONCURSULUI:

  • Concurs cu depunere la termen pentru toate grupele de instruire – program de formare profesională – Competențe antreprenoriale derulat în cadrul proiectului  POSDRU/141/5.2/G/127771

Absolvenții seriilor programului de perfecționare Competențe antreprenoriale pot depune dosarele de participare la concurs până la data de 20 noiembrie 2015.

Dosarul de concurs este compus din:

1. Cererea de înscriere la concursul cu premii

2. Planul de afaceri

3. Certificatul de înregistrare a firmei nou înființată (în copie) sau Declarație pe propria răspundere a solicitantului cum că a depus actele de înființare a firmei și precizează termenul la care va depune actele care atestă înființarea firmei. Declarația pe proprie răspundere  este însoțită în anexa de dovada depunerii actelor de înființare a firmei.

  1. Rezoluția Oficiului Registrului Comerțului  în cazul în care forma de organizare a societății este alta decât PFA sau Întreprindere Individuală și în care se specifică faptul că solicitantul deține calitatea de unic asociat / asociat majoritar/ titular/ reprezentant (SRL, SRLD, etc.) sau Declarație pe propria răspundere a solicitantului cum că a depus actele de înființare a firmei și precizează termenul la care va depune actele care atestă înființarea firmei. Declarația pe proprie răspundere este însoțită în anexa de dovada depunerii actelor de înființare a firmei.
  2. Contract/e de muncă înregistrat/e la Direcția de muncă și Protecție Socială în copie sau Declarație pe propria răspundere a solicitantului cum că a depus actele de înființare a firmei și precizează termenul la care va depune actele care atestă înființarea firmei. Declarația pe proprie răspundere este însoțită în anexa de dovada depunerii actelor de înființare a firmei.

Lipsa oricărui document menționat în lista de mai sus din dosarul de concurs va duce la descalificarea automată a dosarului.

Dosarele de concurs se vor transmite, într-un singur exemplar, la sediul CDM Consulting Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu nr. 34, ap. 5,  Județul Cluj, telefon: 0264.428941, cu mențiunea notată pe dosar/plic: PENTRU CONCURS ”ACCEPTĂ PROVOCAREA, DESCHIDE-ȚI PROPRIA AFACERE”, sau direct experților proiectului responsabili de activitate.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

 Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web: www.airdd.ro

COMUNICAT DE PRESA

05.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) a premiat 4 persoane ocupate în agricultura de subzistență din județul Bistrița-Năsăud la a treia ediție a  concursului de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență.

Planurile de afaceri premiate  s-au materializat  în  afaceri deschise în mediul rural după cum urmează: în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- producere și comercializare flori;  comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- prelucrare și comercializare prodise din ceară de albine; comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, activitate principală- producere faguri din ceară de albine; comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, activitate principală- procesare lapte.

Valoarea cumulată a premiilor acordate la prima ediție a concursului ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  a fost de 20.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/

COMUNICAT DE PRESA

04.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) a premiat 5 persoane ocupate în agricultura de subzistență din județele Bistrița-Năsăud și Cluj la a doua ediție a  concursului de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență..

Planurile de afaceri premiate  s-au materializat  în  afaceri deschise în mediul rural după cum urmează: în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- comercializare textile, artizanat;  comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- laborator cofetărie; comuna Parva , județul Bistrița-Năsăud, activitate principală- comerț; comuna Mica, județul Cluj, activitate principală- unitate de cazare/camping; comuna Mica, județul Cluj, activitate principală- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată.

Valoarea cumulată a premiilor acordate la prima ediție a concursului ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  a fost de 25.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/

COMUNICAT DE PRESĂ

03.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) a premiat 6 persoane ocupate în agricultura de subzistență din județele Bistrița-Năsăud și Cluj la prima ediție a  concursului de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență..

Planurile de afaceri premiate  s-au materializat  în  afaceri deschise în mediul rural după cum urmează: în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- creșterea bovinelor de lapte; comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- coafură;  comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- comercializare produse alimentare; comuna Gilău, județul Cluj, activitate principală- atelier de prelucarea lemnului; comuna Gilău, județul Cluj, activitate principală- produse de patiserie; comuna Cuzdrioara, județul Cluj, activitate principală- montaj și șlefuire parchet masiv.

Valoarea cumulată a premiilor acordate la prima ediție a concursului ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  a fost de 30.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/

COMUNICAT DE PRESA

30.10.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej în calitate de beneficiar al contractului  POSDRU/141/5.2/G/127771 a acordat certificate de calificare în meseria de LUCRĂTOR FINISOR ÎN CONSTRUCȚII, pentru 25 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din comunele Cuzdrioara și Mica, județul Cluj.

            Programul de formare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC),  și examenul de absolvire au fost organizate în cadrul proiectului”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”, cofinanţat din Fondul Social European  în cadrulProgramului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

             Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

            Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

 

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/

În data de 30 octombrie 2015 vor avea loc în localitatea Nușeni județul Bistrița-Năsăud, întâlniri de informare pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență

În data de 30 octombrie 2015 vor avea loc în localitatea Nușeni județul Bistrița-Năsăud, întâlniri de informare pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej organizează, cu sprijinul autorităţilor locale din localitatea Nușeni județul Bistrița-Năsăud, noi întâlniri de informare privind oportunitățile de formare și calificare adresate persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”.

Intâlnirea cu experții din cadrul echipei de implementare va avea loc la sediul Primăriei Nușeni.

Persoanele contactate de către membrii echipei de proiect sunt rugate să respecte orele la care au fost programate.

Persoanele care nu vor putea participa la această întâlnire și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul Dej sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.

Această activitatea este organizată în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

COMUNICAT DE PRESĂ

29.10.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

           Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej în calitate de beneficiar al contractului  POSDRU/141/5.2/G/127771 a acordat certificate de calificare în meseria de BARMAN, pentru 11 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din comunele Câțcău (județul Cluj), Căianu Mic, Spermezeu, Zagra, Nușeni, Chiuza (județul Bistrița-Năsăud).

            Programul de formare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC),  BARMAN și examenul de absolvire au fost organizate de AIRDD Someș Dej în calitate de furnizor de formare profesională la Centrul de Formare și Perfecționare în Turism- AIRDD Someș Dej, situat în Zona de Agrement Figa, Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Cursul s-a derulat în cadrul proiectului”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”, cofinanţat din Fondul Social European  în cadrulProgramului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

            Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

           Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

 

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/