Egalitate de șanse

Tot personalul şi beneficiarii proiectului POSDRU/141/5.2/G/127771 sunt trataţi cu egal respect, indiferent de gen, rasă, vârstă, stare civilă, situaţie familială, orientare sexuală, etnie, naţionalitate, confesiune religioasă, handicap, activitate politică sau apartenenţă sindicală.

Managementul proiectului asigură un mediu de învăţare şi lucru, în care sunt respectate drepturile şi demnitatea tuturor, fără discriminare, prejudecăţi, intimidare şi fără oricare formă dehărţuire.

Managementul de proiect, personalul angajat, precum și furnizorii sunt încurajaţi să implementeze şi să monitorizeze această politică a egalităţii de şanse.

Echipa de implementarea a proiectului și furnizorul de formare profesională se vor asigura că politica egalităţii de şanse este implementată şi monitorizată. Încălcarea politicii egalităţii de şanse a proiectului de către oricare angajat va fi tratat de către managementul de proiect ca o eventuală abatere disciplinară căreia i se aplică legislaţia în vigoare.

Factorii privitori la sex, rasă, statut, privind ocuparea, naţionalitatea, identitatea etnică, orientările religioase, vârsta, statutul civil, situaţia familială, orientarea sexuală, politică sau apartenenţa sindicală, nu sunt luate în considerare la recrutarea personalului implicat în echipa de implementare a proiectului, selectare şi numire, selectarea personalului pentru participare la activități, realizarea evaluărilor s.a.m.d. Se iau în considerare calitățile şi realizările personale, în raport cu cerințele postului.

Fiecare angajat al proiectului parcurge o perioadă de acomodare cu responsabilitățile poziției și rolul avute în proiect; această perioadă include practici şi proceduri, privind egalitatea de şanse la locul de muncă, în relaţia cu participanţii la activitățile derulate în cadrul proiectului și cu persoanele aparținînd grupului țintă.

În cadrul activităților de promovare menite să informeze şi să atragă participanții la activităţile proiectului, participanților li sunt prezentate aspecte legate de politica egalității de șanse din proiect.

Proiectul este realizat şi implementat asigurându-ne că nici un angajat, beneficiar, furnizor de formare profesională, sau acţiuni și activități ale proiectului nu au fost excluse de la îndeplinirea criteriilor de egalitate de şanse, anterior amintite.