COMUNICAT DE PRESA

11.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

 Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  a derulat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, activitatea  Sprijin pentru dezvoltarea antreprenorială.

 În cadrul acestei activități persoane ocupate în agricultura de subzistență din județele Bistrița-Năsăud și Cluj au participat la programe de formare profesională pentru dezvoltarea de competențe cheie- Competențe antreprenoriale.  Astfel, 146 de persoane din localitățile Maieru, Runcu Salvei, Parva, Șanț, Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud; Gilău și Cuzdrioara, județul Cluj au dobândit competențe antreprenoriale certificate.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență.

Absolvenții seriilor programului de perfecționare Competențe antreprenoriale pot beneficia de consultanță în dezvoltarea planurilor de afaceri din partea experților partenerului CDM Consulting SRL  și pot  depune dosarele de participare la concursul de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului   până la data de 20 noiembrie 2015. 

Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare