COMUNICAT DE PRESA

10.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ         

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficari al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) a premiat 8 persoane ocupate în agricultura de subzistență din județul Bistrița-Năsăud la a patra ediție a  concursului de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență.

Planurile de afaceri premiate  s-au materializat  în  afaceri deschise în mediul rural după cum urmează: în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală- plantare, colectare, comercializare fructe de pădure;  activitatea principală- plantație de căpșuni; activitatea principală- plantare, colectare, comercializare fructe de pădure; activitatea principală- atelier de croitorie; activitatea principală- creșterea albinelor, comercializare produse apicole; activitatea principală- atelier de tâmplărie; activitatea principală- salon de coafură; comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, activitatea principală-cultivare și comerț cu legume și fructe.

Valoarea cumulată a premiilor acordate la prima ediție a concursului ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  a fost de 40.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/