COMUNICAT DE PRESA

06.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

                     Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de beneficar al contractului POSDRU/141/5.2/G 127771, în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) informează cu privire la condițiile de participare la  concursul de planuri de afaceri ”Acceptă provocarea, deschide-ți propria afacere”  organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului menționat mai sus, AIRDD Someș Dej și organizația partenerăCDM Consulting SRL (Cluj-Napoca)  asigură furnizarea unor servicii integrate de informare, consiliere, programe de formare profesională și consultanţă pentru demararea unei afaceri. Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt persoanele ocupate în agricultura de subzistență. SCOPUL ACORDÂRII PREMIILOR  este de a stimula dezvoltarea antreprenoriatului pentru persoanele din grupul țintă care îndeplinesc criteriile prezentate în continuare.

SUMA ALOCATA PREMIILOR este de 200.000 lei, impozabili, corespunzătoare unui număr de 40 premii.

TIPUL CONCURSULUI:

  • Concurs cu depunere la termen pentru toate grupele de instruire – program de formare profesională – Competențe antreprenoriale derulat în cadrul proiectului  POSDRU/141/5.2/G/127771

Absolvenții seriilor programului de perfecționare Competențe antreprenoriale pot depune dosarele de participare la concurs până la data de 20 noiembrie 2015.

Dosarul de concurs este compus din:

1. Cererea de înscriere la concursul cu premii

2. Planul de afaceri

3. Certificatul de înregistrare a firmei nou înființată (în copie) sau Declarație pe propria răspundere a solicitantului cum că a depus actele de înființare a firmei și precizează termenul la care va depune actele care atestă înființarea firmei. Declarația pe proprie răspundere  este însoțită în anexa de dovada depunerii actelor de înființare a firmei.

  1. Rezoluția Oficiului Registrului Comerțului  în cazul în care forma de organizare a societății este alta decât PFA sau Întreprindere Individuală și în care se specifică faptul că solicitantul deține calitatea de unic asociat / asociat majoritar/ titular/ reprezentant (SRL, SRLD, etc.) sau Declarație pe propria răspundere a solicitantului cum că a depus actele de înființare a firmei și precizează termenul la care va depune actele care atestă înființarea firmei. Declarația pe proprie răspundere este însoțită în anexa de dovada depunerii actelor de înființare a firmei.
  2. Contract/e de muncă înregistrat/e la Direcția de muncă și Protecție Socială în copie sau Declarație pe propria răspundere a solicitantului cum că a depus actele de înființare a firmei și precizează termenul la care va depune actele care atestă înființarea firmei. Declarația pe proprie răspundere este însoțită în anexa de dovada depunerii actelor de înființare a firmei.

Lipsa oricărui document menționat în lista de mai sus din dosarul de concurs va duce la descalificarea automată a dosarului.

Dosarele de concurs se vor transmite, într-un singur exemplar, la sediul CDM Consulting Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu nr. 34, ap. 5,  Județul Cluj, telefon: 0264.428941, cu mențiunea notată pe dosar/plic: PENTRU CONCURS ”ACCEPTĂ PROVOCAREA, DESCHIDE-ȚI PROPRIA AFACERE”, sau direct experților proiectului responsabili de activitate.

 Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

 Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web: www.airdd.ro