COMUNICAT DE PRESA

30.10.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

            Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej în calitate de beneficiar al contractului  POSDRU/141/5.2/G/127771 a acordat certificate de calificare în meseria de LUCRĂTOR FINISOR ÎN CONSTRUCȚII, pentru 25 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din comunele Cuzdrioara și Mica, județul Cluj.

            Programul de formare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC),  și examenul de absolvire au fost organizate în cadrul proiectului”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”, cofinanţat din Fondul Social European  în cadrulProgramului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

             Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

            Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

 

Raluca Matroş – Expert tehnic formare/manager comunicare și relații publice–Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej 

Mobil: 0736641433

Tel:    0264211207

Fax:   0264220908

Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro

Web:www.airdd.ro

        http://airdd.ro/calificare/