Despre proiect

În calitate de beneficiar al contractului POSDRU/141/5.2/G/12771, Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej implementează  începând cu data de 31 martie 2014 proiectul Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!” şi gestionat de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Nord Vest din cadrul Autorității de Management, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”,  Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Proiectul, implementat în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca), vizeazăîmbunătățirea calității resurselor umane din judetele Cluj și Bistrița-Năsăud în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.

480 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor participa de activități de informare și consiliere prin care vor fi sprijiniți să-și identifice nevoile de formare adecvate în vederea ocupării unui loc de muncă și vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii.

375 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, dintre care 60% femei, vor participa la programe adecvate de formare profesională precum lucrător în alimentația publică; frizerie; coafură; îngrijitori la domiciliu; confecționer-asamblor articole din textile; barman; lucrător cablaje auto; lucrător finisor în construcții; cursuri de utilizare a calculatorului; competențe antreprenoriale.

Prin participarea la cursurile de antreprenoriat 140 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor fi sprijinite să demareze o afacere proprie. Dintre acestea, 40 de persoane aparținând grupului țintă vor fi sprijinite financiar sub forma de premii pentru concretizarea ideii de afacere. Astfel efectele pozitive ale proiectului se vor înregistra atât pe termen scurt, prin îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor aparținând mediului rural din zona vizată, cât și pe termen lung, prin creșterea ocupării în aria proiectului prin angajări în întreprinderi existente, și sprijinirea dezvoltării unor locuri de muncă prin înființarea unor mici întreprinderi rurale.

Durata de implementare a proiectului este de  18 de luni.

 

 

 

POSDRU – INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.