ANUNȚ PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI din cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.”

ANUNT DE LANSARE-07.09.2022

1.Metodologie PECU-SOS-19.08.2022

2.SCHEMA DE MINIMIS 5.2

3.Metodologie contestatii

ANEXA 0-OPIS

ANEXA 1-CERERE DE INREGISTRARE

ANEXA 2-MODEL PLAN DE AFACERI

ANEXA 3-BUGET PLAN DE AFACERI

ANEXA 4-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

ANEXA 5-Lista-CAEN-STARTUP-eligibil-neeligibil-si-SNC

ANEXA A-REGISTRU PLANURI DE AFACERI DEPUSE

ANEXA B-GRILA DE VERIFICARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE

ANEXA C-GRILA EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA-ETF

ANEXA D-SCRISOARE DE SOLICITARE DE CLARIFICARI

ANEXA E-NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL-ETF

ANEXA F-NOTIFICARE PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI CAE-ETF

ANEXA G-RAPORT SOLUTIONARE CONTESTATIE

ANEXA H-RAPORT FINAL DE SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI

ANEXA I-SCRISOARE PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE

ANEXA J-GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII-ETAPA CONTRACTUALA

ANEXA K-DECLARATIE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS

ANEXA L-DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDE-INTREPRINDERE IN DIFICULTATE

ANEXA M – CONTRACT DE SUBVENTIE

ANEXA N-LISTA PLANURILOR DE AFACERI INCLUSE PE LISTA DE REZERVA

ANEXA O-DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE-07.09.2022