Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „SOS Tinutul Haiducilor. Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL Tinutul Haiducilor.” – POCU/303/5/2/128177

EXPERT FORMARE PROFESIONALĂ
Educație solicitată-Studii superioare – 3 ani
Experiența solicitată-Experiența de coordonare a unei echipe – 2 ani
Experiența de coordonare de proiecte care au conținut activități de formare profesională – 1 ani
Experiența în proiecte/programe care au presupus acțiuni de dezvoltare antreprenorială, cursuri antreprenoriale s.a.m.d. – 2 ani
Experiență în proiecte/programe de formare – 5 ani

FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
Educație solicitată-Studii medii – 4 ani
Experiența solicitată-Experiența ca expert în proiecte cu finanțare europeană – 1 ani

EXPERT COMUNICARE ȘI INOVARE
Educație solicitată-Studii superioare – 3 ani
Experiența solicitată-Experiența în proiecte cu finanțare nerambursabilă – 2 ani