ANUNT-PRELUNGIRE PERIOADA DE CONSULTARE

Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej  prelungește perioada de consultare publică pentru documentele aferente lansării apelului de selecție din cadrul proiectului integrat “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în terioriu GAL Ținutul Haiducilor”, Cod proiect: SMIS 2014+  128177 finanţat prin Axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC»Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej  răspunde astfel interesului manifestat de potențialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile şi prelungeşte perioada de consultare până la data de 13.09.2022.