Anunt “ Achiziţie de servicii de formare profesionala (frizer, coafor) – cod CPV 80530000-8”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct servicii de formare profesionala (frizer, coafor)- cod CPV 80530000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat - solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Loc. Maieru/Ilva Mica, jud. Bistrita Nasaud, Loc. Dej, jud. Cluj
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: iulie 2014 – aprilie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului:
 36,288,00 lei (fara TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 16.07 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.07 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736–641433, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: raluca.matros@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Raluca Matros.
Data publicarii: 09.07.2014