Anunt “Achizitie de furnizare articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou cod CPV 30197640-4, 30125100-2, 30125110-5, 30192700-8, 39263000-3, 30199000-0”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr.71, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează procedura de achizitie directa, pentru atribuirea contractului de furnizare consumabile – articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou – cod CPV 30197640-4, 30125100-2, 30125110-5, 30192700-8, 39263000-3, 30199000-0,”.
1. Sursa de finanțare - Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771
3. Titlul proiectului ” Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență
4. Locul de livrare a produselor:Localitatea Dej – Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 71, Judetul Cluj – articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou.
5. Tipul contractului: furnizare.
6. Durata contractului: pana la 31.12.2014.
7. Valoarea estimata a contractului: 10.483,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9.Data limita de depunere a ofertelor: 19.05 2014, ora 12.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 19.05 2014, ora 13.00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.
12.05.2014