Achiziție de servicii formare profesionala-lucrător în comerț – cod CPV 80530000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de atribuire a contractului de servicii de formare profesională-lucrator în comerț – cod CPV 80530000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului: ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Zonele rurale din județele Bistrița-Năsăud și Alba.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: 8 și 1/2 luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 45.000 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 14 februarie 2013, ora 11.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14 februarie 2013, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau în urma unei solicitări adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteți consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact: Roxana Ciobanu.