Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de competitivă, pentru “Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someș Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România este 07.01.2013, ora 11.00.

Anunț privind rezultatul procedurii de “Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”
Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 07.01.2013 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “Achizitia de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”.
Această decizie a fost luată, ca urmare a  faptului că până la termenul limită de primire a ofertelor, respectiv 07.01.2013, ora 11, nu a fost primită nicio oferta.
Achizitia va fi reluata, la o data ce va fi comunicata ulterior.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com . Persoana  de contact Roxana Ciobanu.