Arhiva lunii august 2022

METODOLOGIE PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programe Europene Capital Uman 2014-2020, Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitățiiObiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRCObiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminarePrioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunitățiiApel proiect: PECU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori

A fost lansată spre consultare METODOLOGIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI în cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor” Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177 și anexele aferente.

1.Metodologie PECU-SOS-19.08.2022

2.SCHEMA DE MINIMIS 5.2

3.Metodologie contestatii

ANEXA 0-OPIS

ANEXA 1-CERERE DE INREGISTRARE

ANEXA 2-MODEL PLAN DE AFACERI

ANEXA 3-BUGET PLAN DE AFACERI

ANEXA 4-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

ANEXA 5-Lista-CAEN-STARTUP-eligibil-neeligibil-si-SNC

ANEXA A-REGISTRU PLANURI DE AFACERI DEPUSE

ANEXA B-GRILA DE VERIFICARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE

ANEXA C-GRILA EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA-ETF

ANEXA D-SCRISOARE DE SOLICITARE DE CLARIFICARI

ANEXA E-NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL-ETF

ANEXA F-NOTIFICARE PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI CAE-ETF

ANEXA G-RAPORT SOLUTIONARE CONTESTATIE

ANEXA H-RAPORT FINAL DE SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI

ANEXA I-SCRISOARE PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE

ANEXA J-GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII-ETAPA CONTRACTUALA

ANEXA K-DECLARATIE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS

ANEXA L-DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDE-INTREPRINDERE IN DIFICULTATE

ANEXA M – CONTRACT DE SUBVENTIE

ANEXA N-LISTA PLANURILOR DE AFACERI INCLUSE PE LISTA DE REZERVA

ANEXA O-DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE-07.09.2022