Arhiva lunii februarie 2022

SOS Tinutul Haiducilor. Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL Tinutul Haiducilor. POCU/303/5/2/128177

   

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”
Axă prioritară: Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv tematic: 9. vi „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”
Apel proiect: POCU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori
Cod SMIS proiect: POCU/303/5/2/128177

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii capitalului uman in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea Leader Tinutul Haiducilor mai putin locuitorii comunei Lechinta (O.S 4.1) si/sau cei care beneficiaza de finantare prin : AP 4 – PI 9.ii, O.S 4.1, O.S. 4.2., O.S.4.4 sau AP 6- PI 10i, ca raspuns la nevoile identificate prin SDL. Tinutul Haiducilor analiza preliminara a teritoriului. Prin realizarea acestui proiect partenerii contribuie la cresterea incluziunii sociale, pentru un numar de 250 participanti, prin corelarea interventiilor integrate, orientate spre furnizarea coordonata a serviciilor de ocupare (inclusiv sprijin antreprenorial), dezvoltarea de servicii sociale la nivelul comunitatii si masuri privind combaterea inovativa a discriminarii, promovarea multiculturalismului si a voluntariatului. Toate actiunile seminariile ateliere de lucru vor fi adresate, în egala masura, etnicilor romi, cât si non-romi. Toate actiunile vor aborda si economia circulara. Trecerea la o economie circulara ar putea aduce beneficii cum ar fi reducerea presiunii asupra mediului, îmbunataþirea securitaþii aprovizionarii cu materii prime, cresterea competitivitaþii, stimularea inovarii, stimularea cresterii economice, crearea de locuri de munca. Proiectul se va derula pe o perioada de 36 luni si, prin strategia de comunicare va crea inovare sociala in zona de derulare a interventiei asigurant sustenabilitatea operatiunii. Prin cele 4 pachete de activitati care se vor derula in cadrul operatiunii, pe o perioada de 36 luni, se vor dezvolta parteneriate sociale identificand si implicand atat grupul tinta cat si alti stakeholderi pentru a promova incluziunea sociala, combaterea saraciei si a oricarei discriminari aducandu-si aportul la realizarea obiectivului tematic nr 9 dupa cum urmeaza: prin masuri sociale de ocupare si de promvare a incluziuni sociale. 125 adulti vor fi sprijiniti prin servicii de acompaniere, consiliere si mediere, prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor (facandu-i mai atractivi pentru piata muncii) si printr- o serie de masuri inovatoare care sunt menite sa schimbe mentalitati. 250 persoane vor beneficia de masuri integrate din care 125 persoane vor beneficia de servicii sociale, informare si constientizare si 125 masuri de ocupare, antreprenoriat si informare/ constientizare. Saracia si excluziunea sociala a acestor persoane este o consecinta a unor mentalitati invechite si a unor relatii sociale, din comunitate, inadecvate. Prin actiuni inovatoare se va intari parteneriatul social, spiritul comunitar, intrajutorarea si antreprenoriatul raspunzand astfel prioritatii de investitii 9.vi – Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitaþii. Persoanele in varsta care sunt afectate de probleme majore de sanatate vor beneficia de servicii sociale in vederea integrarii/reintegrarii in societate, care ii vor ajuta sa-si imbunatateasca conditia. Gospodaria/familia va reprezenta punctul de plecare pentru pachetele de masuri integrate iar cei 250 de participanti, apartinand unor grupuri vulnerabile, vor fi sprijiniti pentru depasirea riscului de saracie in timpul derularii operatiunii si, sustenabil, prin strategia de dezvoltare a zonei si parteneriatul intre autoritati si alti stakeholderi operatiunea aducandu-si astfel aportul la reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitaþile marginalizate din zona rurala si orase cu o populaþie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operaþiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC prin implementarea de masuri integrate, obiectiv specific 5.2.

Rezultate asteptate
1. Rezultate Activitatea 1
125 persoane beneficiaza de servicii sociale contribuind la realizarea indicatorului 4S67 Serviciile sociale si sunt sprijinite in cadrul interventiei contribuind la realizarea indicatorului 4S148 Servicii sociale functionale oferite comunitatilor marginalizate.
2. Rezultate Activitatea 2
104 persoane participa la cursurile de formare (8 grupe) sin care 90 vor dobandi certificate de calificare reprezinta numarul de persoane care sunt incluse in activitati de formare si contribuie la realizarea indicatorului 4S63 . 104 persoane informate, consiliate/mediate cu sanse de a obtine un loc de munca durabil reducand riscul de excluziune sociala. Conduce la atingerea indicatorului 4S63. 104 persoane formate – reprezinta numarul de persoane care sunt incluse in activitati de formare. Rezultate A2. 32 de persoane se angajaza sau isi realizeaza o afacere contribuind la realizarea indicatorului 4S64. Serviciu de ocupare functional la nivelul comunitatilor din cadrul interventiei contribuind la realizarea indicatorului 4S148. Serviciul de ocupare la nivelul comunitatii beneficiaza de sprijin
3. Rezultate Activitatea 3
8 de persoane isi realizeaza o afacere si contribuie la realizarea indicatorului 4S64 . 28 (7 din A2+21 noi intrati in proiect) persoane formate (2 grupe)– reprezinta numarul de persoane care sunt incluse in activitati de formare in cadrul activitatii A3.
4. Rezultate Activitatea 4
250 persoane din GT beneficiaza de servicii inovative de combaterea a discriminarii, promovarea multiculturalismului si a voluntariatului contribuind la realizarea indicatorului 4S67 si a politicii de inovare, egalitate de sanse, nediscriminare, multiculturalism si voluntariat
- Planul specific de comunicare
- 4 seminarii de informare/60 persoane participa
- 2 seminarii pe tema biodiversitatii/40 persoane participa
- 2 concursuri de biciclete/ 40 persoane participa
- 4 evenimente de tip atelier demonstrativ structurate pe mestesuguri traditionale/80 persoane participa
- 4 evenimente de tip atelier demonstrativ structurate pe obiceiuri traditionale/80 persoane participa
- 5 actiuni de tip claca/50 persoane participa