Arhiva lunii ianuarie 2022

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2021

Unitatea protejată autorizată Secția Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezentăm raportul de activitate al unității protejate autorizate.

 1. Secția Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, cu sediul în localitatea Dej, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, județul/sectorul Cluj, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 156 din data de 24.05.2021.

2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:

Nr. crt.

Domeniile autorizate în care au lucrat
pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III

Descrierea activității prestate
de către persoanele cu handicap/invalide gradul III

1. Cod CAEN 1812         
Alte activități de tipărire n.c.a.
Cod CAEN 1814 
Legătorie și servicii conexe
BMC, Norma: 8 ore/zi

Activitatea prestată conform codurilor CAEN pe parcursul anului 2021, de către persoana cu handicap angajată în cadrul Secției Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, a fost următoarea: Imprimarea produselor utilizând aparatele digitale de imprimat RISO RZ 200 EP, DUPLO DP430. A luat la cunoștință de fiecare comandă comunicată de către coordonatorul de activității al unității protejate, și-a pregătit necesarul de consumabile pentru realizarea fiecărei comenzii, în principiu hârtie/cartoane și cerneală. După stabilirea necesarului de consumabile pentru realizarea comenzilor comunicate, și-a început efectiv activitatea de imprimare prin alimentarea aparatelor de imprimat cu hârtie, după care a dat comanda de imprimare din calculator sau din ecranul digital al aparatelor digitale de imprimare. La finalul operațiunilor de imprimare realizate, angajatul Boldi Marius Călin, a ambalat direct produsele dacă nu au necesitat o altă operațiune tipografică, iar dacă necesitau o altă operațiune le pregătea spre executare. Produsele imprimate pe parcursul anului au fost următoarele: formulare tipizate pentru instituțiile statului primării și spitale, facturi, chitanțe și avize de însoțire a mărfii, servicii de personalizare a articolelor de corespondență.

2. Cod CAEN 1812         
Alte activități de tipărire n.c.a.
Cod CAEN 1814 
Legătorie și servicii conexe

VAD, Norma: 4 ore/zi

Activitatea prestată conform codurilor CAEN pe parcursul anului 2021, de către persoana cu handicap angajată în cadrul Secției Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, a fost următoarea: Implicarea angajatului în procesul de producție, în special în realizarea unor operațiuni care necesită o atenție mai deosebită în finisarea lor (canelat/perforat/legare în spirală, când am realizat documentații tehnice/multiplicări manuale, legătorie/finisare/lipire/capsare, când am realizat registre/blocuri, înfoliat/laminat, când am realizat afișe/planșe, colaționare- când am realizat cărți/foii de observație/facturiere/chitanțiere, lucrări de legătorie și finisare a hârtie tipărite/cartonului), în  servicii de post tipărire. De asemenea pe parcursul anului a prestat și activități de tipărire a produselor pe aparatele digitale de imprimat, a avut în responsabilitate conform fișei de post, organizarea procesului de producție și verificarea calității cât și monitorizarea contractelor unității protejate. Publicarea produselor în programul SICAP, monitorizarea catalogului electronic SICAP, pregătirea dosarelor de achiziții pentru participarea la proceduri de achiziție publică, au fost în responsabilitatea angajatului, toate acestea fiind necesare pentru buna desfășurare a activităților unității protejate, principali clienți fiind instituțiile statului.

3. Cod CAEN 1812         
Alte activități de tipărire n.c.a.
Cod CAEN 5819         
Alte activități de editare
ZIC, Norma: 4 ore/zi

Activitatea prestată conform codurilor CAEN pe parcursul anului 2021, de către persoana cu handicap angajată în cadrul Secției Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej, a fost următoarea: Implicarea angajatului în activitățile de editare, designul tipizatelor: pe calculator se creează modelul de formular care urmează să fie imprimat pe aparatele digitale, editarea formularelor medicale, formularelor utilizate de către instituțiile statului/alte tipărituri, a tipărit comenzile de etichete, broșuri, cataloage, felicitării, afișe, materiale publicitare, de asemenea a avut atribuții si a desfășurat activități de multiplicare digitală pe aparatele dedicate xeroxării. De asemenea pe parcursul anului a introdus datele în programul de contabilitate a asociației, în modulul de gestiune primară a secției, a asigurat necesarul de consumabile/materii prime necesare derulării procesului de producție, a activității tipografice, a înregistrat facturile de intrare și a emis facturile de ieșire, a realizat recepțiile/bonurile de consum și a generat din programul de contabilitate toate documentele necesare încheierii unei luni.

3. În anul 2021, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total angajați

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)

-

-

-

-

320

320

352

352

352

336

336

352

Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)

-

-

-

-

320

320

352

352

352

336

336

352

Procent cumulat timp de lucru al persoanelor
cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

BMC

-

-

-

-

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

8 ore/zi

VAD

-

-

-

-

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

ZIC

-

-

-

-

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4 ore/zi

4. Pentru situația din luna decembrie 2021 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
Atașăm în copie conform cu originalul semnate și ștampilate, certificatele persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
Atașăm semnate și ștampilate, rapoartele per salariat extrase din REVISAL ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.

5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, – și valoarea totală a acestora, fără TVA.

Pe parcursul anului 2021 nu am avut încheiate contracte rezervate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, – și valoarea totală a acestora, fără TVA –

Pe parcursul anului 2021 nu am avut contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ……….

Pe parcursul anului 2021 am avut încheiate un număr de 3 acorduri de parteneriat, valoarea totală a acestora, fără TVA este de 33.985,15 lei.

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Secția Minitipografia Digitală din cadrul Asociației pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș Dej este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.aidd.ro

Data: 26.01.2022