Arhiva lunii decembrie 2016

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a AIRDD Șomeș Dej

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, cu sediul în Dej, Jud. Cluj, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71.

Consiliul Director/Directorul executiv al Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Asociației pentru Infrastructură și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, la data de 15.12.2016, ora 15:00, la adresa din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, pentru asociații AIRDD Someș-Dej.

Proiectul ordinii de zi este:
1. Aprobarea raportului de audit aferent anului 2015;
2. Prezentarea detaliata a activității Asociației din cursul anului 2015;
3. Informare privind activitatea desfășurata în anul 2016;
4. Informare privind programul de pregătire proiecte 2016-2017;
5. Oportunități de finanțare pentru mediul rural;
6. Modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;
7. Atestarea Asociației ca Intreprindere Socială;
8. Diverse administrative.

În cazul în care Adunarea nu este legal constituită, conform art. 15 din Statutul Asociației și nu se va întruni la data menționata, Adunarea Generală Extraordinară a asociațiilor se va ține la data de 22.12.2016, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Vă mulțumim.