Arhiva lunii august 2014

ANUNȚ DE RECRUTARE PERSONAL

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej anunță selecția pentru dezvoltarea echipei Unității de Implementare a Proiectelor (UIP) din cadrul organizației.
Profilul candidaților:
 Absolvent de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, în una din specialitățile: studii juridice, studii economice, asistență socială, sociologie, psihologie.
 Cursurile acreditate absolvite în unul din domeniile resurse umane, dezvoltare comunitară, consiliere și orientare profesională, formare profesională a adulților (certificat de formator) constituie un avantaj
 Capacitatea de analiza si planificare
 Abilități de comunicare dezvoltate
 Cunoștințe avansate de utilizare a pachetului MS Office
 Eficiența și orientare spre rezultate concrete pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite
 Abilități de socializare și interacțiune
 Disponibilitate pentru deplasări.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 01.09.2014, la adresa de e-mail airdd@airdd.ro. Va rugăm menționați în subiectul mesajului: Pentru selecție de personal UIP.
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și al egalității de șanse.
Informații suplimentare despre profilul organizației puteți afla accesând site-ul www.airdd.ro, secțiunea ”Despre noi”.

Anunt “Achiziţie de servicii de formare profesionala (lucrator cabaje auto)– codCPV 80530000-8”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct servicii de formare profesionala (lucrator cabaje auto)- 2 grupe, cod CPV80530000-8”.

1. Sursa de finanțare - Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificaresiantreprenoriat – solutiidurabilepentrupersoaneleocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor:Loc. Dej, jud. Cluj
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: august 2014 – septembrie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului:30.000,00 lei (fara TVA)Potrivitprevederilor art.141 alin.1 lit.f) din Legea 571/2003 cu modificarilesicompletarileulterioareactivitatea de formareprofesionala a adultilorreprezinta o operatiunescutita de TVA
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9.Data limita de depunere a ofertelor: 25.08 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.08 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, dinstr. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sauin urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736–641429, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contactRoxana Ciobanu.
Data publicarii: 18.08.2014