Arhiva lunii iulie 2014

Anunt “ Achiziţie de furnizare echipamente IT – cod CPV 30213300-8 30216110-0”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, va achizitiona direct din catalogul electronic – SEAP, echipamente IT – cod CPV 30213300-8, 30216110-0 ”, la data de 30.07.2014.
 Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
 Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat – solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
 Locul de furnizare a serviciilor: sediul achizitorului
 Tipul contractului: furnizare.
 Durata contractului: iulie 2014 – decembrie 2014 .
 Valoarea estimata a contractului: 19.756,00 lei (fără TVA).
 Specificatiile tehnice si formularele specifice, le puteti consulta in sectiunea Formulare si Specificatii tehnice.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.
Publicat in data de 24.07.2014

Specificatii tehnice si formulare achizitie directa furnizare echipamente

Conferința de presă pentru lansarea proiectului Calificare și antreprenoriat-soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a demarat la 31 martie 2014 implementarea ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Perioada de implementare este de 18 luni.

Proiectul, implementat în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca), vizează îmbunătățirea calității resurselor umane din județele Cluj și Bistrița-Năsăud în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.
480 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor participa de activități de informare și consiliere prin care vor fi sprijiniți să-și identifice nevoile de formare adecvate în vederea ocupării unui loc de muncă și vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii.
375 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, dintre care 60% femei, vor participa la programe adecvate de formare profesională precum lucrător în alimentația publică; frizerie; coafură; îngrijitori la domiciliu; confecționer-asamblor articole din textile; barman; lucrător cablaje auto; lucrător finisor în construcții; cursuri de utilizare a calculatorului; competențe antreprenoriale.
Prin participarea la cursurile de antreprenoriat 140 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor fi sprijinite să demareze o afacere proprie. Dintre acestea, 40 de persoane aparținând grupului țintă vor fi sprijinite financiar sub forma de premii pentru concretizarea ideii de afacere.
JOI 24 iulie, începând cu ora 12.30, la CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE ÎN TURISM, ZONA DE AGREMENT FIGA, ORAȘUL BECLEAN, va avea loc conferința de dedicată lansării proiectului.

Pentru detalii suplimentare şi confirmarea participării la acest eveniment, vă rugăm să sunaţi la numerele de telefon: 0264 211 207 sau 0736 641 433 şi/sau să ne scrieţi pe adresa de email: raluca.matros@airdd.ro.

Persoana de contact: Raluca Matroș – Expert formare- Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej.

Seminar de diseminare informații despre PNDR 2014-2020 la Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în 24 iulie 2014

Evenimentul va fi organizat de Asociația CENTRIUM (www.centrium.ro) reprezentată de dl.Radu Aurel – președinte, multiplicator Rețeaua EuroAgricultura în parteneriat cu Asociația pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej (www.airdd.ro) și Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) ”Ținutul Haiducilor”. La eveniment vor participa și trei multiplicatori Rețeaua EuroAgricultura județul Bistrița-Năsăud – dna. Deneș Adina, dna. Tușa Florentina-Letiția și dl.Giurgiuca Flaviu-Ioan.
Seminarul se ve desfășura la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, din Beclean – Zona de Agrement Figa, nr 22, judeţul Bistrița-Năsăud.
Cei patru multiplicatori Rețeaua EuroAgricultura vor prezenta informații despre PNDR 2014-2020 – versiunea oficială transmisă CE de MADR în 01.07.2014; măsura 121 – apel selecție activ până la 31.07.2014; proiectele de succes din județul Bistrița-Năsăud vizitate în cadrul campaniei EuroAgricultura; PNDR 2014-2020 – etape de pregătire, informare discuții CCT DRAP 27 iunie 2014; măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020; Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală – prezent (2014/2015) și viitor (PNDR 2014-2020); inițierea demersurilor pentru constiturea Comitetului de Monitorizare PNDR 2014-2020; recomandări pentru pregătirea în scopul accesării PNDR 2014-2020 și proiecte finanțate prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 destinate mediului rural, implementate in perioada 2014-2015.
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a derulat, in perioada februarie – iulie 2014 campania nationala de informare despre proiecte de success finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Campania Euro Agricultura.
Campania APDRP, in perspectiva finalizarii cu succes a actualului Program de finantare a agriculturii si dezvoltarii rurale PNDR 2007-2013, precum si ca etapa de pregatire a PNDR 2014-2020, a prezentat modele de proiecte de succes, proiecte de investitii private si publice finantate cu fonduri europene nerambursabile.
APDRP a prezentat multiplicatorilor de informatii judeteni modele de investitii realizate cu fonduri europene acordate prin PNDR 2007-2013 prin vizitarea a cel putin 20 proiecte in fiecare judet considerate ca fiind exemple de buna practica in derularea fondurilor europene. Multiplicatorii au fost selectati pe baza experientei in activitatile de comunicare cu publicul larg privind fondurile europene si pe baza potentialului lor de multiplicare a informatiei. Acestia sunt reprezentanti ai asociatiilor, patronatelor si cooperativelor de profil, ai ONG-urilor reprezentative la nivel judetean, ai Grupurilor de Actiune Locala, ai centrelor de documentare si informare europeana etc.
Participantii la vizite, in urma acceptului benevol al acestora, au devenit membrii ai retelelor judetene ale multiplicatorilor de informatii despre PNDR. Fiecare retea judeteana include aproximativ 50 de reprezentanti ai societatii civile.
APDRP a creat pentru aceasta campanie si o platforma web (www.euroagricultura.ro) care serveste ca sursa de informare pentru multiplicatori si pentru publicul larg.
Campania APDRP se deruleaza la nivel national sub denumirea Reteaua Nationala a Multiplicatorilor de Informatii despre PNDR, avand ca slogan „Impreuna crestem satul romanesc”.

Surse de informare recomandate :
Versiunea PNDR 2014-2020 transmisa oficial catre Comisia Europeana in 01.07.2014

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf

Noua masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_investitii_prin_pndr_masura_121_modernizarea_exploatatiilor_agricole_masura_121_modernizarea_exploatatiilor

Anunt “ Achiziţie de servicii de formare profesionala (frizer, coafor) – cod CPV 80530000-8”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct servicii de formare profesionala (frizer, coafor)- cod CPV 80530000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat - solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Loc. Maieru/Ilva Mica, jud. Bistrita Nasaud, Loc. Dej, jud. Cluj
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: iulie 2014 – aprilie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului:
 36,288,00 lei (fara TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 16.07 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.07 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736–641433, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: raluca.matros@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Raluca Matros.
Data publicarii: 09.07.2014