Arhiva lunii iunie 2014

Anunț “Achiziţie de servicii de informare și publicitate – cod CPV 79341000-6, 79342200-5”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achiziționează direct servicii de informare si publicitate – cod CPV 79341000-6, 79342200-5”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat – solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: iunie 2014 – septembrie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului 13.700,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 10.06 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.06 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736–641429, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.

Data publicarii: 03.06.2014

În datele de 27 și 29 mai, facilitatorul comunitar al AIRDD Someș Dej se va întâlni cu persoanele interesate de activitățile proiectului din comunele Ilva Mică și Maieru, județul Bistrița-Năsăud

Ca urmare a solicitărilor venite din partea persoanelor interesate de oportunitățile oferite în cadrul proiectului Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”, Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej organizează, cu sprijinul autorităţilor locale din comunele Ilva Mică și Maieru, județul Bistrița-Năsăud, noi întâlniri de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.
Intâlnirile cu facilitatorul de dezvoltare comunitară al AIRDD Somes Dej vor avea loc la sediul Primăriei din comuna Maieru începând cu ora 10.30 și la sediul Primăriei din comuna Ilva Mică începând cu ora 12.00.
Persoanele care nu vor putea participa la această întâlnire de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.
Aceste întâlniri de informare sunt organizate în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

Seminar de informare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a derulat, cu sprijinul autorităţilor locale din comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud, în data de 23 mai un seminar de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. La acest seminar de informare derulat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 au participat peste 30 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din localitatea amintită.
Persoanele care nu au participat la acest seminar sau la întâlnirile de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.

În data de 09 mai echipa de proiect organizează întâlniri de informare a grupului țintă, în comuna Maieru

Ca urmare a solicitărilor venite din partea persoanelor interesate de oportunitățile oferite în cadrul proiectului Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”, Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej organizează, cu sprijinul autorităţilor locale din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, o nouă întâlnire de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.
Intâlnirea va avea loc la sediul Primăriei din comuna Maieru începând cu ora 11.00.
Persoanele care nu vor putea participa la aceste întâlniri de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.
Această întâlnire de informare este organizată în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

Seminar de informare organizat în data de 08.05.2014 în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej organzează, cu sprijinul autorităţilor locale din comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 08 mai seminar de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.
Intâlnirile vor avea loc la sediul Primăriei din comuna Dumitra începând cu ora 13.00.
Persoanele care nu vor putea participa la acest seminar sau la întâlnirile de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.
Acest seminar de informare este organizat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

Peste 60 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din comunele Maieru și Ilva Mică au optat pentru calificare și antreprenoriat

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a derulat, cu sprijinul autorităţilor locale din comunele Maieru și Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, în data de 05 mai seminarii de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. La cele doua seminarii de informare derulate în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 au participat peste 60 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din localitatea amintită.
Persoanele care nu au participat la aceste seminarii sau la întâlnirile de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.

Seminarii de informare organizate în data de 05.05.2014 în comunele Ilva Mică și Maieru

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej organizează, cu sprijinul autorităţilor locale din comunele Ilva Mică și Maieru, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 05 mai seminarii de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.
Intâlnirile vor avea loc la sediul Primăriei din comuna Ilva Mică începând cu ora 14.00, respectiv sediul Primăriei din comuna Maieru, începțnd cu ora 16.00.
Persoanele care nu vor putea participa la aceste seminarii sau la întâlnirile de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.
Aceste seminarii de informare sunt organizate în cadrul proiectului ”<strong>Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 </strong>.