Arhiva lunii mai 2014

Anunt “Achizitie de furnizare articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou cod CPV 30197640-4, 30125100-2, 30125110-5, 30192700-8, 39263000-3, 30199000-0”

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr.71, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează procedura de achizitie directa, pentru atribuirea contractului de furnizare consumabile – articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou – cod CPV 30197640-4, 30125100-2, 30125110-5, 30192700-8, 39263000-3, 30199000-0,”.
1. Sursa de finanțare - Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771
3. Titlul proiectului ” Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență
4. Locul de livrare a produselor:Localitatea Dej – Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 71, Judetul Cluj – articole de birotică şi papetărie, accesorii pentru echipamente de birou.
5. Tipul contractului: furnizare.
6. Durata contractului: pana la 31.12.2014.
7. Valoarea estimata a contractului: 10.483,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9.Data limita de depunere a ofertelor: 19.05 2014, ora 12.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 19.05 2014, ora 13.00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.
12.05.2014

Seminar de informare privind calificarea și antreprenoriatul – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a derulat, cu sprijinul autorităţilor locale din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, în data de 25 aprilie un seminar de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. La acest seminar de informare derulat în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 au participat peste 40 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din localitatea amintită.
Persoanele care nu au participat la acest seminar sau la întâlnirile de informare și doresc informații suplimentare, acestea se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon: 0264- 211 207; 0736641432, la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.

Intâlniri de informare privind oportunități de calificare și antreprenoriat în mediul rural

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a derulat, cu sprijinul autorităţilor locale, în luna aprilie 12 întâlniri de informare privind oportunitățile de calificare și antreprenoriat oferite persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. La aceste întâlniri de informare derulate în cadrul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 au participat lideri formali, informali și membri comunităților din Tîrlișua, Ciceu Giurgești, Ciceu Mihăiești, Braniștea, Runcu Salvei, Negrilești, Șanț, Ilva Mică, Maieru, județul Bistrița-Năsăud; Cuzdrioara, Unguraș, Bobîlna, județul Cluj.
Informații suplimentare se pot obține prin contactarea facilitatorilor comunitari la numerele de telefon 0264- 211 207, 0736641432; la sediul AIRDD Someș Dej, str. Ecaterina Teodoriu nr.71, municipiul DEJ sau la sediul Centrului de Formare și Perfecționare în Turism AIRDD Someș Dej, Băile Figa, oraș Beclean.