Arhiva lunii aprilie 2014

AIRDD Someș Dej în parteneriat cu Consiliul Județean Alba organizează cursuri gratuite pentru șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă(AIRDD)- Someș Dej, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA; AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA, ASOCIAȚIA ACȚIUNI SOCIALE PRIN METODE EDUCATIVE ACTIVE (Ocna Mureș), ASOCIAȚIA PROMETEU (Câmpia Turzii), anunţă începerea înscrierilor pentru următoarele cursuri gratuite: bucătar ( durata-6 luni); ospătar (durata-6 luni); ajutor de ospătar (durata-3luni); ajutor de bucătar (durata-3 luni); îngrijitor bătrâni la domiciliu – (durata-3 luni); curs BABY SITTER (durata-3 luni); cofetar (durata-3 luni); patiser (durata-3 luni); lucrător în comerț (durata-3 luni); limba germană – începători (durata 10 zile); limba engleză – începători (durata 10 zile); utilizare calculator – (durata 10 zile); comunicare – (durata 3 zile); competențe antreprenoriale – (durata 3 zile)
Cursurile se adresează șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă având domiciliul stabil în mediul urban.
Cursanţii vor primi subvenţii (burse) pentru fiecare zi de instruire la care sunt prezenţi.
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare doritorii se pot adresa persoanelor din cadrul biroului de proiect la numerele de telefoanele: 0264-220 908; 0736641430; 0736641429 de luni până vineri între orele 09.00-17.00 sau se pot prezenta la sediul asociației din Dej, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 71.

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/126058 “Oportunități sporite pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru și Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă” și sunt certificate de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI.
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 ”Investeşte în oameni !” Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”. Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.

Au început înscrierile pentru noi cursuri gratuite adresate persoanelor ocupate în agricultura de subzistență

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej anunţă începerea înscrierilor pentru următoarele cursuri gratuite: lucrător finisor în construcții (durata-3 luni); confecționer-asamblor articole din textile (durata-3 luni); coafură (durata-6 luni); frizer (durata-3 luni); îngrijitor bătrâni la domiciliu (durata-3 luni); ajutor de ospătar (durata-3 luni); ajutor de bucătar (durata-3 luni); barman (durata-3 luni); cablaje auto –(durata 3 luni); utilizare calculator- (durata 10 zile); competențe antreprenoriale- (durata 3 zile).
Cursurile se adresează persoanelor cu domiciliul stabil în mediul rural, fără venituri impozabile.
Cursanţii vor primi subvenţii (burse) pentru fiecare zi de instruire la care sunt prezenţi.
Se asigură transport gratuit.
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare doritorii se pot adresa persoanelor din cadrul biroului de proiect la numerele de telefon: 0264-211 207; 0736641432 de luni până vineri între orele 08.00-16.00 sau se pot prezenta la sediul asociației din Dej, strada Ecaterina Teodoroiu nr.71.

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului POSDRU/141/5.2/G/5127771”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” și sunt certificate de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI.
Proiectul ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeşte în Oameni!”, Axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ”.

AIRDD Someș Dej anunță lansarea proiectului POSDRU/141/5.2/G/127771 ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Managerială (CDM Consulting SRL) Cluj-Napoca au demarat începând cu data de 31 martie 2014 implementarea proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de promovare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” şi este gestionat de către AMPOSDRU prin Organismul Intermediar (Regional) pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord –Vest delegat.
Valoarea finanțării nerambursabile este de 2.009.958,44 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane din judetele Cluj și Bistrița-Năsăud în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înființarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața locală a muncii și implicit la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupați în agricultura de subzistență.
480 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor participa de activități de informare și consiliere prin care vor fi sprijiniți să-și identifice nevoile de formare adecvate în vederea ocupării unui loc de muncă și vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii.
375 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, dintre care 60% femei, vor participa la programe adecvate de formare profesională precum lucrător în alimentația publică; frizerie; coafură; îngrijitori la domiciliu; confecționer-asamblor articole din textile; barman; lucrător cablaje auto; lucrător finisor în construcții; cursuri de utilizare a calculatorului; competențe antreprenoriale.
Prin participarea la cursurile de antreprenoriat 140 de persoane ocupate în agricultura de subzistență vor fi sprijinte să demareze o afacere proprie. Dintre acestea, 40 de persoane aparținând grupului țintă vor fi sprijinite financiar sub forma de premii pentru concretizarea ideii de afacere. Astfel efectele pozitive ale proiectului se vor înregistra atât pe termen scurt, prin îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor aparținând mediului rural din zona vizată, cât și pe termen lung, prin creșterea ocupării în aria proiectului prin angajări în întreprinderi existente, și spjinirea dezvoltării unor locuri de muncă prin înființarea unor mici întreprinderi rurale.
Raluca Matroş – Expert tehnic formare– (AIRDD) Someș Dej
Mobil: 0736641433
Tel: 0264211207
Fax: 0264220908
Adresă e-mail: raluca.matros@airdd.ro
Web: www.airdd.ro

Anunt “Achiziţie de servicii de auditare financiara – cod CPV 79212100-4” POSDRU/141/5.2/G/127771

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct din catalogul electronic – SEAP, servicii auditare financiara – cod CPV 79212100-4”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat – solutii durabile pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta”.
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5.Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: aprilie 2014 – septembrie 2015 (18 luni).
7. Valoarea estimata a contractului: 21.762,00 lei (fără TVA).
Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 17.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteți consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.

 

Anunț “ Achiziţie de servicii de contabilitate/expert contabil – cod CPV 79211000 – 6” POSDRU/141/5.2/G/127772

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, Dej, Judeţul Cluj, România, achizitioneaza direct servicii contabilitate/expert contabil – cod CPV 79211000 – 6”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identificare al contractului POSDRU/141/5.2/G/127771.
3. Titlul proiectului ”Calificare si antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență”.
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: aprilie 2014 – septembrie 2015.
7. Valoarea estimata a contractului 8.694,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 17.04 2014, ora 11.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.04 2014, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 10.00 – 14.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.