Arhiva lunii iulie 2013

Servicii de ocupare şi orientare profesională Cod CPV: 79634000-7

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 08.07.2013 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “ Servicii de ocupare şi orientare profesională Cod CPV : 79634000-7”.
Această decizie a fost luată, ca urmare a  faptului că până la termenul limită de primire a ofertelor, respectiv 08.07.2013, ora 17.00, nu au fost primite un numar de minim trei  oferte.
Achizitia va fi reluata, la o data ce va fi comunicata ulterior.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.

Achiziţie de servicii de ocupare şi orientare profesională– Cod CPV  79634000-7

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de servicii de ocupare şi orientare profesională – cod CPV 79634000-7”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Zonele rurale din judetele Bistrița-Năsăud si Cluj.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: iulie-octombrie 2013.
7. Valoarea estimata a contractului: 142.400,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 17.07.2013, ora 17.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.07.2013, ora 18:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: raluca.matros@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Raluca Matroș.