Arhiva lunii aprilie 2013

Achiziţie de servicii de transport rutier public de persoane – cod CPV 60130000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de servicii de transport rutier public de persoane – cod CPV 60130000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Județele Bistrița-Năsăud si Cluj.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: mai – octombrie 2013.
7. Valoarea estimata a contractului: 88.000,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 08.05 2013, ora 11.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.05.2013, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociației: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.