Arhiva lunii martie 2013

Achizitie de materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0 15300000-1, 15400000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii (reluata), pentru atribuirea contractului de furnizare materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de livrare a produselor: Localitatea Beclean – Figa, judeţul Bistrița-Năsăud.
5. Tipul contractului: furnizare.
6. Durata contractului: 7 ½ luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 82.000,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 15.03 2013, ora 16.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.03.2013, ora 18:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.
Completare la Invitatia de participare “Achizitie de materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0 15300000-1, 15400000-2”
Achizitia este impartita pe 2 loturi, valoarea estimata a loturilor fiind de 82.000,00 lei fara TVA.

Achizitie de materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 06.03.2013 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “Achiziția de materii prime și auxiliare – produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultura și produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2”.
Această decizie a fost luată, ca urmare a  faptului că până la termenul limită de primire a ofertelor, respectiv 06.03.2013, ora 16, nu a fost primită nicio ofertă.
Achizitia va fi reluata in perioada imediat următoare.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact: Roxana Ciobanu.