Arhiva lunii februarie 2013

Achiziție de servicii de formare profesionala-lucrator in comert cod CPV 80530000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord”, în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de formare profesionala-lucrator în comerț – cod CPV 80530000-8”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul – SC PROINFLUENT SRL.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211.207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220.908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro Persoana  de contact: Roxana Ciobanu.

Achiziție de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord”, în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul – SC 7EVEN SRL
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211.207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220.908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro Persoana  de contact Roxana Ciobanu.

Achiziție de materii prime și auxiliare – produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură și produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0 15300000-1, 15400000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achiziții, pentru atribuirea contractului de furnizare materii prime si auxiliare – produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe – cod CPV 03000000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de furnizare a produselor: Localitatea Beclean – Figa, judeţul Bistrița-Năsăud.
5. Tipul contractului: furnizare.
6. Durata contractului: 8 luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 82.000,00 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 06.03 2013, ora 16.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 06.03.2013, ora 18:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00, fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteti consulta pagina de internet a asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact: Roxana Ciobanu.

Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de achizitii, pentru atribuirea contractului de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Localitatea Figa, judeţul Bistrița-Năsăud.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: 9 luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 165.000,00 lei (fără TVA) – echivalentul a  36.341,00 EURO.Cursul de schimb leu/euro este cursul inforeuro din luna noiembrie 2012.
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 28 ianuarie 2013, ora 11.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28 ianuarie 2013, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com, sau puteti consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact Roxana Ciobanu.