Arhiva lunii ianuarie 2013

Achiziție de servicii formare profesionala-lucrător în comerț – cod CPV 80530000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr. 2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, procedura de atribuire a contractului de servicii de formare profesională-lucrator în comerț – cod CPV 80530000-8”.
1. Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
2.  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/59130.
3. Titlul proiectului: ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
4. Locul de prestare a serviciilor: Zonele rurale din județele Bistrița-Năsăud și Alba.
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: 8 și 1/2 luni.
7. Valoarea estimata a contractului: 45.000 lei (fără TVA).
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 14 februarie 2013, ora 11.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14 februarie 2013, ora 12:00, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România, sau în urma unei solicitări adresate direct achizitorului, prin fax, sau e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro, sau puteți consulta pagina de internet a Asociatiei: www.airdd.ro. Persoana de contact: Roxana Ciobanu.

Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 14.01.2013 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “Achizitia de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”, ca urmare a sesizării în cadrul documentației de atribuire, a unor erori care ar putea conduce la încalcarea principiilor aplicabile procedurilor de achiziție, conform reglementărilor legale în vigoare.
Procedura de achizitie, va putea fi reluată, la o dată ce va fi stabilită ulterior. Data va fi comunicată pe site-ul nostru www.airdd.ro la secțiunile Știri respectiv Achiziții publice.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.

Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de competitivă, pentru “Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00, fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someș Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România este 21.01.2013, ora 11.00.

Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de competitivă, pentru “Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someș Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România este 07.01.2013, ora 11.00.

Anunț privind rezultatul procedurii de “Achizitie de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”
Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 07.01.2013 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “Achizitia de servicii de închiriere pentru echipamente de bucătărie – cod CPV PA01-7, 39221000-7, 39700000-9”.
Această decizie a fost luată, ca urmare a  faptului că până la termenul limită de primire a ofertelor, respectiv 07.01.2013, ora 11, nu a fost primită nicio oferta.
Achizitia va fi reluata, la o data ce va fi comunicata ulterior.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com . Persoana  de contact Roxana Ciobanu.