Arhiva lunii decembrie 2012

Achizitie de mobilier – lotizat ” cod CPV 39100000-3″ din cadrul proiectului “Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă – Someș Dej, în calitate de Beneficiar al proiectului “Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord”, număr de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/59130, proiect finantat din fonduri structurale obtinute prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, anunță că în data de 08.12.2012 s-a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de “Achiziție de mobilier ” cod CPV 39100000-3,  ca urmare a sesizării în cadrul documentației de atribuire, a unor erori care ar putea conduce la încalcarea principiilor aplicabile procedurilor de achiziție, conform reglementărilor legale în vigoare.
Procedura de cercetare a pieței – studiu de piață pentru “Achiziție de mobilier ” cod CPV 39100000-3,va putea fi reluată, la o dată ce va fi stabilită ulterior. Data va fi comunicată pe site-ul nostru www.airdd.ro la secțiunile Știri respectiv Achiziții publice.
Pentru mai multe informații vă puteți adresa la nr. de telefon 0736 641429, în fiecare zi de luni pînă vineri, în intervalul orar 14.30 – 19.00. Persoana  de contact, Roxana Ciobanu.

Achizitie de mobilier – cod CPV 39100000-3

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de cercetare a pieței, pentru “Achizitie de mobilier  lotizat- cod CPV 39100000-3”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com . Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someș Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România este 12.12.2012, ora 13.00.