Arhiva lunii noiembrie 2012

Achizitie de servicii de leasing pentru echipamente de bucătărie – cod CPV 66114000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România,  anunță că la data de 05.11.2012 s-a decis anularea procedurii de atribuire, pentru “Achizitia de servicii de leasing pentru echipamente de bucătărie – cod CPV 66114000-2”.
Această decizie a fost luată, ca urmare a  faptului că până la termenul limită de primire a ofertelor, respectiv 05.11.2012, ora 11, nu a fost primită nicio oferta.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.

Achizitie de servicii de transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional – cod CPV 60130000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulată în vederea atribuirii contractului de “Achizitie de servicii de transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul SC Patricor Eurotrans SRL, cu sediul în Dej, județul Cluj.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00,  fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana de contact Roxana Ciobanu.