Arhiva lunii octombrie 2012

Achizitie de servicii de transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional – cod CPV 60130000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de prospectare a pieței, pentru “Achizitie de servicii de transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional – cod CPV 60130000-8”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com . Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România este 02.11.2012, ora 11.00.

ACHIZIȚIE DE SERVICII DE LEASING PENTRU ECHIPAMENTE DE BUCĂTĂRIE –  cod CPV 66114000-2

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura competitivă, pentru “Achizitie de servicii de leasing pentru echipamente de bucătărie – cod CPV 66114000-2”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 14.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someș Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, Dej, judeţul Cluj, România este 05.11.2012, ora 11.00.

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI DE EXECUȚIE CONFORM PROIECT – cod CPV 45000000-7

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulată în vederea atribuirii contractului de “ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI DE EXECUȚIE, CONFORM PROIECT – cod CPV 45000000-7”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul SC SAMUS CONSTRUCTII SA, cu sediul în Dej, județul Cluj.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264–211207, între orele 14.00 – 19.00; fax. 0264-220908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana de contact: Roxana Ciobanu.