Arhiva lunii iulie 2012

Achiziție de servicii medicale si de medicina muncii – cod CPV 85147000-1, 85148000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord” în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de analize medicale si medicina muncii – cod CPV 85147000-1, 85148000-8.
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul – SC AD SANITATEM SRL
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211.207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220.908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact: Roxana Ciobanu.

ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ANALIZE MEDICALE ȘI MEDICINA MUNCII – cod CPV 85147000-1, 85148000-8

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de prospectare a pieției pentru ”ACHIZIŢIA  DE ANALIZE MEDICALE ȘI MEDICINA MUNCII – cod CPV 85147000-1, 85148000-8”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0736641429, între orele 09.00 – 17.00 fax. 0264-220.908, e-mail: roxanamirela13@yahoo.com. Persoana  de contact Roxana Ciobanu.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă, str. Ecaterina Teodoroiu nr.71, Dej, judeţul Cluj, România.