Arhiva lunii decembrie 2011

ACHIZIŢIE  DE ELEMENTE CONSUMABILE AUTO- cod CPV 34640000-5

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, în calitate de achizitor, cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România, organizează la punctul de lucru din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.71, procedura de prospectare a pieții pentru ”ACHIZIŢIA  DE ELEMENTE CONSUMABILE AUTO- cod CPV 34640000-5”.
Sursa de finanțare – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului POSDRU/83/5.2/S/59130; titlul proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Informațiile privind achiziția pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: aurelia.itt@airdd.ro . Persoana  de contact Aurelia ITT.
Data limită pentru primirea ofertelor, la adresa Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă, str. Ecaterina Teodoroiu nr.71, Dej, judeţul Cluj, România este 06.12.2011, ora 16.00.

Anunţ de Atribuire “Achiziţie de elemente consumabile auto – cod CPV 34640000-5”
Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej cu sediul social în Str. 1 Mai, Nr.2, cod poştal 405200, Dej, Judeţul Cluj, România beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului POSDRU/83/5.2/S/59130, în cadrul proiectului Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a  Transilvaniei Centrale şi de Nord în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului de achiziţie de produse – elemente de consumabile auto – cod CPV 34640000-5”
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul – SC SPEED&FAST PRODCOM SRL, cu sediul în Dej, judeţul Cluj.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264 – 211207, între orele 16.30 – 19.00 fax. 0264-220908, e-mail: aurelia.itt@airdd.ro. Persoana de contact Aurelia ITT.