Despre noi

Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej este o organizație non-guvernamentală ce are ca scop principal dezvoltarea durabilă a resurselor prin asigurarea unui nivel ridicat de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă din Transilvania, îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile cu respectarea următoarelor valori/principii: supremația participării actorilor sociali, a persoanei și a obiectivelor sociale asupra capitalului; apărarea și aplicarea principiului solidarității și al responsabilității; comuniunea între interesele membrilor utilizatori și interesul general; controlul democratic exercitat de membri organizației; adeziunea voluntară și deschisă; autonomia de gestiune și independența față de autoritățile publice; alocarea celei mai mari părți a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general.

Misiunea noastră este sprijinirea comunităţii. Prin activitățile și acțiunile noastre contribuim la dezvoltarea locală şi regională, prin oferirea de servicii de consultanţă, formare profesională și implementarea de proiecte finanţate prin programele Uniunii Europene.

Viziunea noastră

 

Activ în comunitate. Durabil în regiune.

 

Încă de la înființarea sa, în anul 2003 AIRDD Someș Dej s-a remarcat ca un actor activ cu rol de mobilizare la nivelul comunităților din zona Podișului Someșean reușind să rămână loial obiectivului asumat – dezvoltarea durabilă a resurselor regiunii.

AIRDD Someș Dej este un facilitator al dezvoltării regionale demonstrat prin acțiunile sale: creare de locuri de munca, facilitare pentru ocuparea unor locuri de muncă (furnizare de servicii specializate de ocuparea forței de muncă- informare și consiliere, mediere a muncii pe piața internă), implementarea proiectelor cu finanțare europeană, furnizare de formare profesională; prin consultanță oferită diverselor organizații și promovarea unei culturi a învățării continue în regiune.

Organizația a încheiat cu succes implementarea unor proiecte prin care a încercat să-și atingă obiectivul impus la înființare – dezvoltarea economico-socială și ameliorarea stării materiale a populației din Regiunea Nord-Vest, creșterea ocupării durabile în regiune.

Proiectele implementate de AIRDD Someș Dej sunt proiecte cu rezultate durabile. Prin fiecare proiect implementat AIRDD Someș Dej a creat structuri de sine stătătoare, funcționale, menite a contribui pe termen lung la atingerea scopului principal al organizației.

  • Centrul de Iniţiere şi Formare în Meşteşugurile Tradiţionale din zona Podişului Someşean ”ARTIZANUL”.
  • Secția Minitipografia Digitală- Unitate protejată.
  • Centrul pentru Formare și Perfecționare în Turism.

În perioada 2005-2006 AIRDD Someş Dej a avut datorită anvergurii proiectelor derulate peste 200 de angajaţi. De asemenea datorită specificului activităților derulate organizația are în prezent o echipă de experți și formatori cu experiență de peste 10 ani în implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej este membru fondator al Pactului Regional NORD-VEST pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PROIS-NV) care a luat fiinţă în 2006 ca rezultat al proiectelor de asistență tehnică acordate Guvernului României, în data de 18 septembrie 2006, 43 de instituţii şi organizaţii din Regiune de Dezvoltare Nord-Vest au semnat Carta de constituire a Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în Regiunea Nord Vest  (PROIS-NV).

Pentru mai multe detalii legate de activitatea şi proiectele PROIS-NV puteţi accesa pagina web a organizaţiei la adresa http://www.stp-nv.ro/.